230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rocznice Konstytucji 3 Maja były celebrowane już rok od jej uchwalenia. O święcie nie zapominano również w najtrudniejszych dla Polski okresach. Przykładem byli żołnierze w obozach jenieckich, i to zarówno podczas I, jak i II wojny światowej.

Dzisiaj, świętowanie zakłóca pandemia, jednak mimo to organizowano blisko 100 oficjalnych wydarzeń, nie tyko w Polsce, ale i na Litwie czy Ukrainie. Część z nich odbędzie się w sposób tradycyjny, część w formie online. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wykaz propozycji dostępny w pliku zamieszczonym pod filmem, by każdy mógł odnaleźć w ofercie coś interesującego dla siebie.

 

wstecz