1% podatku dla Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW

Do 30 kwietnia br. należy złożyć rozliczenia zeznań podatkowych PIT za rok 2020. Można także dokonać wyboru Organizacji Pożytku Publicznego i przekazać jej 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Zachęcamy zatem bardzo do wsparcia Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych.

Stowarzyszenie zrzesza osoby, których misją jest ochrona dziedzictwa kulturowego i edukacja mieszkańców regionu, zwłaszcza upowszechnienie wiedzy o dziejach obozów w Lamsdorf/Łambinowicach oraz losach jeńców wojennych w czasie II wojny światowej. Głównym celem organizacji jest merytoryczne i finansowe wsparcie naszego Muzeum w realizacji jego statutowej działalności, czyli gromadzenia i ochrony pamiątek historycznych, zadań naukowo-badawczych, edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych oraz opieki nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w deklaracji PIT podać numer wpisu Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: 0000224452.

Dziękujemy za okazaną pomoc!

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
ul. Minorytów 3, 45-017 Opole
tel./fax: 77 453 78 72
e-mail:
Konto: 64 1240 5178 1111 0010 8213 2324
NIP: 754-27-84-757

wstecz