Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Wystawa o wojennych losach polskich rodzin

„Tatusiu, kiedy wrócisz?” Polskie rodziny w latach II wojny światowej – wystawa pod takim tytułem, przygotowana przez nasz zespół, została wczoraj otwarta w świeżo wyremontowanej opolskiej siedzibie Muzeum.

Wernisaż rozpoczął się od wystąpienia Beaty Wnęk-Malec, na co dzień aktorki Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, która recytując wzruszające wiersze o rozłące ojców – jeńców II wojny światowej z ich dziećmi, wprowadziła przybyłych w tematykę ekspozycji. Jej autorów przedstawiła dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska, zwracając zarazem uwagę na to, że w listach i kartach pocztowych, które były jednym z głównych źródeł przy opracowywaniu tematu, dominują szczególne nuty – czułe i wrażliwe. Ideę wystawy przybliżyła dr Renata Kobylarz-Buła, zastępca dyrektora, która przewodniczyła zespołowi pracującemu nad ekspozycją. Celem twórców było pokazanie, że II wojna światowa zmieniła w sposób nieodwracalny życie wielu polskich rodzin,  rozdzielając – na miesiące, lata, a czasami już na zawsze – najbliższe sobie osoby: małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwo. Ten złożony problem został przedstawiony za pomocą korespondencji jenieckiej.

Początek prac nad ekspozycją był bardzo ciekawy – tu odwołujemy się do historycznego śledztwa, zapowiadanego na muzealnym Facebooku. Inspiracją do powstania wystawy stał się zbiór rysunków i kartek, przechowywanych w zbiorach Muzeum. Ich twórcami były dzieci z przedszkola, prowadzonego w Kraśniku przez nauczycielkę i społeczniczkę Janinę Suską, która w 1943 r. wysłała rysunki do polskich jeńców Oflagu VI B Dössel. Muzealny zespół odkrył wiele interesujących wątków dotyczących tej historii. Dzięki pomocy miejscowych badaczy udało się dotrzeć do interesujących dokumentów archiwalnych, a także do kilku dawnych wychowanków kraśnickiego przedszkola, którzy zgodzili się na nagranie relacji. W ten sposób powstał film towarzyszący ekspozycji. Z czasem do projektu włączono też dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 7 w Kraśniku, Przedszkola Niepublicznego im. bł. Matki Teresy Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Opolu i Publicznego Przedszkola w Łambinowicach oraz żołnierzy z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Dzięki zaangażowaniu wszystkich stron, kartki świąteczne przygotowane przez wychowanków wymienionych przedszkoli trafiły do polskich żołnierzy na misjach, m.in. w Afganistanie, a także do kombatantów z lat II wojny światowej.

W czasie wernisażu głos zabrali też bohaterowie wystawy i zarazem synowie jeńców wojennych: Piotr Wiesław Matejuk i Jan Mystkowski. W ich wypowiedziach przewijał się wątek znaczenia, jaką w życiu rodzin odegrała jeniecka korespondencja. Tworzyły ją nie tylko listy i kartki, ale także rysunki i fotografie nieobecnych ojców, wysyłane z obozów. W drugą stronę wędrowały kartki zapisane dziecięcym pismem, laurki dla „kochanego Tatulka”, pieczołowicie przechowywane zdjęcia żon i dzieci.

Na zakończenie kpt. Piotr Płuciennik z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej wyraził wdzięczność za włączenie do projektu reprezentowanej przez niego jednostki, zaś dyrektor Muzeum podziękowała zespołowi muzealnemu oraz wszystkim instytucjom i osobom mającym swój udział w powstaniu wystawy, w tym m.in. Janowi Mystkowskiemu, Jarosławowi Cybulakowi, Magdalenie Pulikowskiej, Markowi Soleckiemu, Stanisławowi Sprawce oraz Urzędowi Miasta Kraśnik.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego