Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Udział pracowników Muzeum w spotkaniach naukowych

W ostatnim tygodniu w naszym regionie odbywały się interesujące wydarzenia naukowe, w których uczestniczyli pracownicy Muzeum. Jednym z nich było XXIII Seminarium Śląskim – „Europa po Wielkiej Wojnie”, zorganizowane w Kamieniu Śląskim przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. W pierwszym dniu tego seminarium, tj. 23 października uczestniczyła dr Renata Kobylarz-Buła, zastępca dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Tematem przewodnim poruszanym podczas obrad było zakończenie I wojny światowej oraz następujące po niej wydarzenia polityczne i przemiany społeczno-narodowościowe w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Śląska.

Natomiast dwa dni później, w auli  Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu, miała miejsce uroczysta sesja pt. Rotmistrz Witold Pilecki w walce o Niepodległą. Udział w niej wzięli badacze z różnych polskich instytucji, w tym dr Piotr Stanek – kierownik Działu Naukowego CMJW. Historyk, zwracając się do uczniów i nauczycieli placówki, której częścią jest technikum im. właśnie rtm. Witolda Pileckiego, opowiadał o patronie szkoły. Przedstawił udział bohatera w powstaniu warszawskim i jego losy tuż po zakończeniu walk, tj. pobyt w obozach jenieckich, m.in. w Stalagu 344 Lamsdorf.

Również 25 października, w Warszawie, okazję do zaprezentowania tematyki muzealnej, miała Anna Czerner, która w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Edukacja – refleksje, problemy i perspektywy wygłosiła referat „Rola emocji w pedagogice pamięci”. Z uwagi na to, że audytorium tworzyły głównie osoby związane ze szkolnictwem, wystąpienie miało na celu przede wszystkim zapoznanie słuchaczy z samą specyfiką pedagogiki pamięci jako formą szczególnie angażującego przekazu edukacyjnego ukierunkowanego na kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich. Przekazu, który często bywa intencjonalnie emocjonalny, ale też równie często budzi w sposób niekontrolowany emocje w sferze publicznej.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego