Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

„Twarze Opola”. Spotkanie poświęcone doktor Danucie Berlińskiej

W imieniu Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu dr Iwony Konopnickiej oraz Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych dr Violetty Rezler-Wasielewskiej serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. Danuta Berlińska – romantyczna i metodyczna. Czego nas nauczyła, co nam pozostawiła?

Będzie to kolejna, a pierwsza po wakacjach, odsłona cyklu kulturalnego „Twarze Opola”. Prowadzący spotkanie: dr Magdalena Piejko, dr Michał Wanke oraz dr Anna Czerner będą na Państwa oczekiwać 11 października br., o godz. 17.00 w opolskiej siedzibie Muzeum przy ul. Minorytów 3.

Bohaterka spotkania, doktor Danuta Berlińska (1952–2016) została zapamiętana przede wszystkim jako człowiek o wyjątkowej energii życiowej i otwartym umyśle. Specjalistyczna wiedza i doświadczenie badawcze wynikały nie tylko z wieloletniej pracy w PIN-Instytucie Śląskim i na Uniwersytecie Opolskim, ale także ze skłonności do angażowania się w projekty prowadzone na styku środowiska akademickiego, instytucji publicznych i społeczności lokalnej. Nieobca jej była także działalność popularyzatorska.

Jednak jako socjolog, szczególnie interesowała się problematyką narodu i mniejszości narodowych, a z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych łączyła ją przede wszystkim predylekcja do ujmowania skomplikowanych kwestii regionalnych w kategoriach historycznych i wielokulturowych. Bez wątpienia Pani Doktor ma trwały, intelektualny wkład w pełniejsze zrozumienie takich wydarzeń powojennych, jak istnienie Obozu Pracy w Łambinowicach czy, bliższe już czasom współczesnym, konflikty symboliczne związane z procesami upamiętniania ofiar obu systemów totalitarnych.

Serdecznie zapraszamy!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego