Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Święto Niepodległości w Łambinowicach i Opolu

Stało się już tradycją, że 11 listopada, w Święto Niepodległości do Łambinowic z Czeladzi przyjeżdża Ranko Tomović – Konsul Honorowy Republiki Serbskiej. Towarzyszą mu inni Serbowie ze swoimi rodzinami, zamieszkali na Śląsku. Najważniejszym punktem ich wizyty jest zawsze złożenie wieńca z wstęgami w barwach narodowych Serbii, a także zapalenie zniczy na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach przy Pomniku Jeńców Serbskich. Dla Serbów to ważne miejsce w naszym regionie, związane z losami serbskich żołnierzy, którzy byli w Lamsdorf w niemieckiej niewoli w czasie obu wojen światowych, szczególnie że pierwsza z nich pozostawiła dobrze widoczne dziś ślady w postaci pomnika i ok. 300 grobów jeńców serbskich. Rok 2017 ma w tej historii wzmocnione znaczenie, ponieważ mija sto lat od momentu wzniesienia na cmentarzu wyróżniającej się wieloma względami „Płaczącej Niobie”. W dniu Święta Niepodległości znaczenie ma jednak przede wszystkim fakt, że Serbowie mieszkający w Polsce, 11 listopada łączą w symbolicznym geście swą pamięć z polską. W ich tegorocznej wizycie w Łambinowicach, podobnie jak wcześniej, było także spotkanie w Muzeum. Gościom towarzyszyły dyr. dr Violetta Rezler-Wasielewska i Kierownik Działu Zbiorów i Konserwacji, Beata Madej.     

Stary Cmentarz Jeniecki 11 listopada był także miejscem szczególnej refleksji mieszkańców Łambinowic. I oni, od trzech lat, w dniu Święta Niepodległości, spotykają się na tej wyjątkowej w naszym regionie nekropolii, związanej z I wojną światową, by zapalić znicze i pogrążyć się w zadumie. Inicjatywa ta należy do łambinowickiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. O godzinie 13.00 ich grupa, w towarzystwie Wójta Gminy Łambinowice, Tomasza Karpińskiego, uczciła pamięć o ofiarach I wojny światowej, uczestnicząc w zorganizowanym przez siebie z okazji Narodowego Święta Niepodległości -  III Marszu do Miejsc Pamięci.

W obchodach Święta Niepodległości w Opolu, które rozpoczęła msza za ojczyznę w katedrze, a których kontynuacją była uroczystość przed Pomnikiem Bojowników o Polskość Śląska Opolskiego, Muzeum reprezentowała Zastępca Dyrektora, dr Renata Kobylarz-Buła.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego