Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Spotkanie z prof. dr. hab. Wojciechem Chlebdą Mój brat Jacek…

Zapraszamy na przedwakacyjne spotkanie w ramach cyklu „Twarze Opola” 29 czerwca o godz. 17.00, do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, przy ul. Minorytów 4. Poświęcone będzie wyjątkowej, a jednocześnie bardzo popularnej – szczególnie w środowisku młodzieży – postaci harcmistrza, Stanisława Jacka Chlebdy. O swoim bracie – w rozmowie z pracownikiem Muzeum – opowie prof. Wojciech Chlebda, wybitny naukowiec i nauczyciel akademicki, filolog, specjalizujący się w językoznawstwie polskim i wschodniosłowiańskim, dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, członek komitetów i komisji PAN, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Przedstawienie Jacka Chlebdy tylko jako harcerza przemierzającego z drużyną kraj wzdłuż i wszerz, organizującego obozy harcerskie w Algierii, we Włoszech i goszczącego skautów z Japonii, to ukazanie jednej z dziedzin jego przebogatej działalności. Zmarły w tym roku harcmistrz, to przede wszystkim społecznik, nauczyciel i wychowawca, przewodnik PTTK, inicjator współpracy z Towarzystwem Kultury Polskiej we Lwowie i z członkami Związku Polaków w Niemczech. Autor słów i muzyki do kilkudziesięciu piosenek obecnych wciąż w harcerskim repertuarze, m.in. „Ballady o Łambinowicach”. Jacek Chlebda to wreszcie przyjaciel naszego Muzeum, wiernie uczestniczący wraz z harcerzami w uroczystościach rocznicowych w Łambinowicach. Wcześniej tę rolę wypełniał jego ojciec Stanisław Chlebda, pionier polskiego szkolnictwa na Śląsku Opolskim, społecznik i poseł na sejm PRL, a wcześniej porucznik Wojska Polskiego, uczestnik kampanii wrześniowej i jeniec oflagów: XI B Braunschweig oraz II C Woldenberg. To zapewne jego doświadczenie pobytu w niewoli leży u źródeł związków Jacka Chlebdy z naszym Muzeum.

W spotkaniu wezmą udział harcerze ze 107 DH „Powsinogi” założonej przez druha Jacka w 1970 r., zarówno ci, którzy teraz pełnią swoją służbę, jak i przedstawiciele, liczonej w tysiącach, rzeszy jego wychowanków.

Warto wspomnieć, że 7 czerwca postać hm. Jacka Chlebdy mogli poznać uczestnicy „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”. Tamto wydarzenie zakończył piękny gest prof. W. Chlebdy, który przekazał nam dar w postaci przybornika do golenia, używanego przez ojca w Oflagu II C Woldenberg. Z dołączonej notatki wynika, że darczyńcą jest Jacek Chlebda, który jak widać nosił się z zamiarem ofiarowania tego Muzeum. Przekazanie tej pamiątki wspaniale wpisuje się w prowadzoną przez Muzeum wielką akcję zbiórki pamiątek.

Zapewniamy też – najbliższe „Twarze Opola” pomimo, że łączy je postać bohatera nie są powtórzeniem poprzedniego spotkania. Zapraszamy!

Projekt został dofinansowany ze środków miasta Opola

wstecz
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
jest finansowane z budżetu województwa opolskiego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego