Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Rzeźby Mariana Nowaka po konserwacji

W piątek, 25 października br., po dwóch miesiącach prac konserwatorskich, do Muzeum powróciły rzeźby autorstwa znanego opolskiego artysty Mariana Nowaka (1921–2000). Rzeźbiarz ten, razem z Janem Borowczakiem, Jerzym Beskim i Florianem Jesionowskim, jest autorem Pomnika Martyrologii Jeńców Wojennych, który znajduje się na Cmentarzu Jeńców Radzieckich w Łambinowicach i jest poświęcony wszystkim jeńcom alianckim stalagów Lamsdorf.

Trzy rzeźby, które poddaliśmy konserwacji, przedstawiają ludzkie postacie. Każda z nich jest ukazana schematycznie, w innym ułożeniu. Powierzchnia dzieł jest w charakterystyczny dla Mariana Nowaka sposób rozbudowana, dekorowana nacięciami krawędzi i ozdobnym spawami. Artysta stworzył je najprawdopodobniej w latach 1964–1965 jako prototypy tych, które ostatecznie i w dużo większych rozmiarach ozdobiły Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych.

Prace konserwatorskie, wykonane przez firmę Rewars, polegały m.in. na połączeniu części rzeźb, które tego wymagały, ustabilizowaniu ich konstrukcji, usunięciu powierzchniowych zabrudzeń oraz scalaniu kolorystycznym nowych połączeń spawalniczych, wreszcie: zabezpieczeniu. Na prezentowanych fotografiach można ocenić końcowy efekt starań warszawskich konserwatorów.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego