Rośnie zbiór fotografii Muzeum

Dzięki kolejnym darczyńcom w ostatnich dniach zbiory naszego Muzeum powiększyły się znowu.

Wśród przekazanych nam artefaktów uwagę zwraca interesujący album fotograficzny. Ta cenna kolekcja zdjęć należała do ppor. Stanisława Wojciechowskiego i ilustruje jego losy wpierw jako internowanego w Rumunii wraz z innymi uciekającymi z Polski, następnie – po przekazaniu polskich żołnierzy Wehrmachtowi – jeńca w oflagach VI E Dorsten i VI B Dössel, aż w końcu tzw. dipisa w powojennym Obozie Polskim w Höxter. Obok zdjęć wielu rysunków, karykatur i obrazów, które  dokumentują życie codzienne jeńców, w tym ich inicjatywy kulturalne, w albumie został umieszczony dyplom za udział w życiu sportowym, a także zbiorowa fotografia pamiątkowa z kursu samochodowego.

Zdjęcia trafiły do Muzeum dzięki ludziom dobrej woli: pamiątki przekazała wnuczka oficera – Anita Naczyńska przy pomocy Bartosza Zbączyniaka – instruktora Hufca ZHP Lubliniec. Obojgu Państwu, serdecznie dziękujemy.

wstecz