Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Rocznicowy wernisaż

Das Reichsparteitagsgelände im Krieg – Gefangenschaft, Massenmord und Zwangsarbeit / Nie tylko proces...Norymberga i jeńcy wojenni (1939–1945) to wystawa czasowa, mobilna, której uroczyste otwarcie odbyło się wczoraj, 2 września br., w opolskiej siedzibie Muzeum. Zebranych gości powitała dyrektor dr Violetta Rezler-Wasielewska, która m.in. podkreśliła fakt, że ekspozycja została zorganizowana w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Prezentacji wystawy i zagadnienia, którego ona dotyczy, dokonała dr Hanne Lessau z Centrum Dokumentacji Terenu Zjazdów NSDAP w Norymberdze. Stwierdziła, że wystawa jest efektem pracy siedmiorga historyków, którzy spenetrowali archiwa, biblioteki, stowarzyszenia ofiar i muzea w Niemczech i poza ich granicami. Wykorzystane materiały pochodzą z ponad osiemdziesięciu instytucji oraz od osób prywatnych z piętnastu krajów. Wszystko to było możliwe m.in. dzięki współpracy pomiędzy Centrum Dokumentacji Terenu Zjazdów NSDAP a Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych oraz wsparciu finansowym Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość z Berlina.

Wśród gości byli przedstawiciele rodzin jeńców wojennych, którzy przeszli przez Stalag XIII D Nürnberg/Langwasser. W ich imieniu zabrał głos wnuk ppor. Zdzisława Jaeschkego, autora akwareli, która stała się motywem graficznych na zaproszeniach i plakatach informujących o wystawie. Paweł Jeaschke, wyraźnie wzruszony, podziękował za pamięć o dziadku, znanym opolskim społeczniku i artyście.

Wystawa wzbudziła znaczne zainteresowanie i została dobrze przyjęta przez gości uroczystości. Wszyscy, którzy nie mogli jej obejrzeć, będą mieli na to czas do 15 października br. Serdecznie zapraszamy!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego