Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Rocznicowe spotkanie w Bielsku-Białej

Słowa uznania dla organizatorów obchodów 72 rocznicy wyzwolenia Oflagu VII A Murnau. W historycznym budynku Domu Żołnierza w Bielsku-Białej zgromadziły się w piątek (21 kwietnia br.) rodziny jeńców z Murnau, przedstawiciele wojska, młodzież z prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki o profilu wojskowym i pracownicy naszego Muzeum. Na wchodzących, już od progu, czekała wyeksponowana w holu wystawa pt. „Muzeum w Miejscu Pamięci”, która dostępna będzie dla mieszkańców Bielska-Białej do 5 maja br. Jednak największe zainteresowanie wzbudziły prezentowane na stołach pamiątki jenieckie, znajdujące się na co dzień u rodzin.

Najobszerniejszy zbiór to pamiątki po por. Franciszku Dudzie, którego biografia obfitująca w niezwykłe zwroty wydarzeń, stanowić może kanwę interesującej opowieści. Córka Franciszka Dudy przyniosła do Domu Żołnierza wiele dokumentów, w tym korespondencję, fotografie, spisane przez ojca wspomnienia, także dotyczące jego kolegów z czasów jenieckich. Wszystko starannie pogrupowane tematycznie i chronologicznie. Duża ich część dotyczy czasów powojennych, ponieważ  Franciszek Duda pielęgnował i dokumentował pamięć o tamtych czasach (zmarł w stopniu podpułkownika). Inny charakter ma kolekcja por. Antoniego Januchty zaprezentowana przez syna. Obok zdjęć, dokumentów podziwiać można było godło wykonane w oflagu, modlitewniki, łyżkę, okulary, skórzany pas i różne elementy umundurowania. Prezentowane były ponadto pamiątki po kpt. Stanisławie Głażewskim, por. Kazimierzu Kopczyńskim oraz por. Alojzym Neterowiczu. Właściciele obiektów utrzymują kontakt z naszym Muzeum. Nas szczególnie ucieszył fakt przekazania do zbiorów muzealnych niektórych z nich, o czym wkrótce napiszemy.  

Ważną częścią uroczystości były interesujące wykłady prof. dr hab. Aleksandra Woźnego, prof. dr hab. Danuty Kisielewicz oraz mgr Helena Dobraniewicz, inicjatorki przedsięwzięcia. 

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego