Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Relacja z uroczystości 72 rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf

Liczna grupa gości uczciła wczoraj pamięć jeńców Stalagu 344 Lamsdorf. Uroczystość przypominającą wyzwolenie Stalagu 344 Lamsdorf przed 72 laty, zorganizowaną przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych przez nasze Muzeum oraz Urząd Gminy w Łambinowicach, rozpoczęło wystąpienie Jarosława Furgały – żołnierza września 1939 r. i jeńca, który zaapelował o pokój, i Ann Begg, córki brytyjskiego jeńca Stalagu 344 Lamsdorf, która z kolei wyjaśniła dlaczego pamięć o ojcu jest dla niej ważna.  

Po tych dwóch, bardzo osobistych wystąpieniach, w imieniu organizatorów głos zabrała dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska. Powitała ona gości i przypomniała wydarzenia, jakie zakończyły najtragiczniejszy z okresów w historii obozów Lamsdorf, a których 72 rocznica stała się powodem dla odbycia uroczystości. Michał Góras, dyrektor biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odczytał list wystosowany przez wicepremiera prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, który odwołał się do rozległej historii obozów Lamsdorf i podziękował Muzeum za staranne pielęgnowanie pamięci o niej. Następnie głos zabrali konsul generalny Federacji Rosyjskiej Andrey Yakovlev oraz konsul generalny Stanów Zjednoczonych Walter Braunohler. List w imieniu wojewody opolskiego Adriana Czubaka odczytał dyrektor jego biura – Jerzy Naszkiewicz, a w imieniu Jana Józefa Kasprzyka – p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – dr Anna Wickiewicz. We wszystkich tych wystąpieniach widoczna była świadomość kruchości pokoju i potrzeba oraz deklaracja starań o jego utrzymanie.  

Jak co roku, tak i teraz szczególnym elementem uroczystości stała się międzywyznaniowa modlitwa w intencji ofiar Stalagu 344 Lamsdorf. Odmówili ją ks. Adam Ciosmak – proboszcz parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Łambinowicach, ks. Grzegorz Cebulski – kapelan Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Garnizonu Wrocław, ks. Wojciech Pracki – proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburgskiej w Opolu, Aleksander Gleichgewicht – przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu oraz Marek Moroń – reprezentujący Muzułmański Związek Religijny w Polsce.

Uroczystość przed pomnikiem zakończył Apel Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów i zniczy.

Wydarzenie odbywało się w asyście wojskowej 91 Batalionu Logistycznego w Komprachcicach, a oprawę muzyczną zapewniała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we Wrocławiu pod batutą ppor. Jacka Putry.

Część druga uroczystości, organizowaną już w Muzeum, poprzedziło wystąpienie Michała Górasa, dyrektora biura Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który odczytał list Wicepremiera i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyrażający zadowolenie z faktu podpisania porozumienia w sprawie współprowadzenia naszego Muzeum przez MKiDN od stycznia 2018 r., i internetowa rozmowa dyrektor Muzeum z Wiktorem Natansonem, powstańcem warszawskim i jeńcem Lamsdorf, który uczestniczył we wcześniejszych latach w obchodach rocznicy, a któremu stan zdrowia uniemożliwił wczoraj przyjazd do Łambinowic.

Spotkanie w Muzeum poświęcone było zasadniczo jednak prezentacji naszego najnowszego wydawnictwa – książki pt. Niewola w brytyjskim mundurze. Stalag VIII B (344) Lamsdorf autorstwa dr Anny Wickiewicz. W ciekawej rozmowie z dr. Piotrem Stankiem przedstawiła ona losy jeńców brytyjskich w Lamsdorf, swoje doświadczenia ze spotkań z ich bliskimi, a także samą pracę nad książką.

Uczestnicy uroczystości mieli także możliwość zwiedzenia ekspozycji w Muzeum.

Patronat honorowy nad obchodami sprawowali wojewoda opolski Adrian Czubak oraz marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, a patronat medialny Nowa Trybuna Opolska, TVP Opole, Radio Opole oraz Radio Doxa.

Uroczystość finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

Patronat medialny:      
Nowa Trybuna Opolska TVP Opole Radio Opole Radio Doxa

 

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego