Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Relacja z sesji edukacyjnej Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej

Kilkudziesięciu nauczycieli i edukatorów wzięło udział sesji edukacyjnej Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej, którą 8 czerwca br. zorganizowaliśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Opolu. Wydarzenie adresowaliśmy do osób zainteresowanych pedagogiką pamięci i edukacją historyczną, a jej tematem przewodnim był fenomen pamięci i przedmiotu jako jej nośnika.

Wykład wprowadzający wygłosiła dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska, prof. Uniwersytetu Opolskiego, posługując się kilkoma reprezentatywnymi dla polskiego społeczeństwa przykładami, analizowała stan pamięci rodzinnej i wskazywała na jej najważniejsze nośniki - pamiątki. Sławomir Frątczak, Kierownik Muzeum Katyńskiego, kontynuował ten wywód z perspektywy instytucjonalnej: mówił o wyjątkowej roli jaką to muzeum pełni wobec jenieckich artefaktów, wcześniej będących przedmiotami o użytkowych funkcjach bądź rodzinnymi pamiątkami. Dr Ewa Kowalska, również reprezentująca Muzeum Katyńskie, omówiła ich edukacyjną wartość, dużą ze względu na emocje z nimi związane. Jej tezę potwierdził interesujący film dokumentalny pt. „Sztafeta”, którego projekcja zakończyła oba wystąpienia. Osobistą perspektywę roli przedmiotu jako pamiątki rodzinnej, która przekształciła się w muzealium, przestawił następnie Paweł Jaeschke, wnuk por. Zdzisława Jaeschkego, jeńca obozów niemieckich, w tym Oflagu VII A Murnau. Nasz gość opowiedział o przedmiotach, które są dla niego bardzo ważne: o rysunku dziadka (zimowy pejzaż obozowy z drutem, wartownikiem i psem) oraz jego wojennej korespondencji, znajdującej się w zbiorach CMJW. Natomiast dr Anna Wickiewicz wyjaśniła na wybranych przykładach z oferty edukacyjnej naszego Muzeum, jak przy pomocy muzealiów uczymy. Ważną kwestię poruszyła Marta Berecka z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zaprezentowała wyniki badań, które w edukacji pamięci prowadzonej przez muzea w miejscach pamięci, przesądzają o konieczności przygotowania uczniów przed wizytą w nich. Jeszcze inne spojrzenie na tytułowy problem sesji zaproponowała dr Anna Czerner, która bada pamięć o wydarzeniach z przeszłości jako socjolog.

Istotną częścią sesji były warsztaty. Uczestnicy wykorzystując swoją wiedzę, tworzyli prawdopodobną historię przedmiotów ze zbiorów CMJW. Prowadzące warsztaty: dr Anna Czerner i dr Anna Wickiewicz weryfikowały powstałe historie. Przedmiotami, którymi się posłużono były: bransoletka wykonana z nieśmiertelnika, należąca do powstańca warszawskiego – jeńca Stalagu 344 Lamsdorf, Zofii Arcimowicz oraz sygnet wykonany z trzonka szczoteczki do zębów przez jeńca Stalagu VIII B (344) Lamsdorf z Nowej Zelandii, Jamesa Craiga. Warsztaty były przykładem na pomysł interesujących zajęć z młodzieżą.

Ostatnią częścią był finał X edycji Ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno, o którym informacja ukazała się 8 czerwca br.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego