Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Relacja z pobytu studentów Uniwersytetu Opolskiego w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach

22 października Uniwersytet Opolski zorganizował pobyt studyjny dla studentów Instytutu Historii w Muzeum i Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Uczestnikami wizyty byli studenci historii UO, którzy w ramach seminarium z historii Śląska pod kierunkiem dr Małgorzaty Świder wzięli udział w cyklu zajęć i wykładów poprowadzonych przez pracowników muzeum. W pierwszej części spotkania mgr Dorota Musiał z Działu Oświatowo-Wystawienniczego przedstawiła rolę Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach w kontekście i trudnej i bolesnej historii w XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem wielowątkowej historii Śląska Opolskiego. Ilustracją tego była prezentacja filmu edukacyjnego pt. Lamsdorf/Łambinowice. Muzeum i Miejsce Pamięci oraz zwiedzanie wystaw stałych muzeum, terenów poobozowych i cmentarzy wojennych. W dalszej części, w ramach wykładu pt. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945-1946). Historia i miejsce w relacjach polsko-niemieckich mgr Elżbieta Góra z Działu Zbiorów i Konserwacji przybliżyła uczestnikom wizyty powojenny epizod historii tej miejscowości. Pobyt zakończył się wymianą przemyśleń i refleksji.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego