Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Relacja z obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

12 lipca po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Został ustanowiony w rocznicę zbrodni, jaką dokonali Niemcy na mieszkańcach wsi Michniów 75 lat temu, która stała się symbolem pacyfikacji ponad 800 polskich wsi.

Uroczystość zorganizowana przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz nasze Muzeum rozpoczęła się o godz. 10.00 pod Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Po hymnie państwowym modlitwę w intencji ofiar odmówił biskup pomocniczy diecezji opolskiej Paweł Stobrawa, a wicemarszałek Województwa Opolskiego Stanisław Rakoczy wyjaśnił ideę uroczystości. Apel pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów zakończyły tę część obchodów.

Druga – seminarium naukowe pt. Polskie losy na niemieckiej wsi. Historia-pamięć-edukacja w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych odbyła się w łambinowickiej siedzibie Muzeum. Rozpoczął ją koncert skrzypcowy Ewy Andruszkiewicz (Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera) oraz film nt. Muzeum i miejsca pamięci w Łambinowicach. Pierwsze wystąpienie pt. Żołnierze Wojska Polskiego – jeńcy wojenni w rolnictwie na Śląsku Opolskim dr. Piotra Stanka dotyczyło realiów pracy na opolskiej wsi licznych żołnierzy Wojska Polskiego – jeńców wojennych z obozów Lamsdorf, którzy w większości pochodzili z polskich wsi. Dr Bernard Linek z Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu w referacie pt.: Robotnicy przymusowi na wsi opolskiej. Uwagi na marginesie filmu „Zakazana miłość” i jego dziejów., posługując się niezwykle cennym dokumentem filmowym o publicznym napiętnowaniu związku polskiej robotnicy przymusowej i mieszkańca wsi Steinau O.S. (Ścinawa Mała k. Korfantowa), przedstawiał założenia ideologiczne i sposób realizacji niemieckiej polityki tzw. wstydu rasowego (Rassenschande) na Śląsku Opolskim https://www.facebook.com/CMJWLambinowiceOpole/. Dwa ostatnie wystąpienia odnosiły się do działań edukacyjnych Muzeum i dotyczyły projektów historycznych zgłoszonych do konkursu  CMJW na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno. Pierwszy z nich – Niezwykłych bohaterach Mękalin zaprezentowali uczniowie PSP nr 1 w Wyszkowie: Jakub Purta i Bartosz Uzdowski oraz pani Marta Purta (https://www.youtube.com/watch?v=8zvqX_DqwJg). Ich opowiadanie o mordzie popełnionym przez hitlerowców w wigilię 1943 r. na mieszkańcach leśniczówki Mękaliny, wzbogaciła wypowiedź prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Kukwy, wybitnego lekarza i naukowca, wówczas dwuletniego chłopca, który ocalał. Drugi projekt historyczny, dotyczący brutalnej pacyfikacji wsi Lipniak-Majorat, w imieniu Mai Folby i Laury Karłowicz (również PSP nr 1 w Wyszkowie) przedstawił pracownik naszego Muzeum, mgr Sebastian Mikulec (szczegóły tej historii na blogu http://lipniakmajorat1944.blogspot.com).

Uroczystość zakończył członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka, który podziękował wszystkim za udział.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego