Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Publikujemy teksty uczestników Polsko-Niemieckiego Seminarium uczniowskiego

W ostatnim czasie dotarły do nas zapowiadane już wcześniej artykuły, przygotowane przez uczestników Polsko-Niemieckiego Seminarium uczniowskiego, których gościliśmy w Muzeum w kwietniu br. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Dyrekcja Nadzoru i Usług Nadrenii-Palatynatu, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Niemiecki Narodowy Związek Opieki nad Grobami Wojennymi. Przypominamy, że podczas kilku dni młodzież z Polski i Niemiec zdobywała wiedzę na temat historii obozów w Lamsdorf/Łambinowicach, odkrywała ślady tragicznej przeszłości miejsca i zapoznawała się z działalnością Muzeum. Efektem ich pracy jest publikacja zawierająca szereg interesujących tekstów dziennikarskich, poczynając od esejów i wywiadów poprzez krótkie reportaże aż po utwory prawie całkowicie zbeletryzowane. Ich autorzy chętnie sięgnęli po zagadnienia związane z rolą sztuki w czasie wojny – tu przedmiotem ich rozważań stały się wymowne szkice autorstwa radzieckiego jeńca Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, Gieorgija Iwanowicza Daniłowa. Dużym zainteresowaniem uczestników seminarium cieszyła się też korespondencja obozowa, której liczne przykłady można znaleźć na ekspozycjach Muzeum. Przyniosło to wymierny efekt w postaci fikcyjnych listów, stworzonych przez młodych dziennikarzy na podstawie historii indywidualnych osób, które były przetrzymywane w obozach w Lamsdorf/Łambinowicach podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu. Polscy i niemieccy uczniowie opracowali także – w formie autobiograficznej relacji – losy Arthura Westona, brytyjskiego jeńca Lamsdorf, który wytwarzając w obozowym warsztacie protezy kończyn, potrafił przywrócić nadzieję i wolę życia blisko tysiącu jeńcom – inwalidom. Wreszcie, dużym wyzwaniem dla uczestników seminarium była rozmowa przeprowadzona z Helene Dawson, córką brytyjskiego jeńca Stalagu VIII B (344) Lamsdorf, która w tym samym czasie co uczestnicy seminarium zwiedzała Muzeum. Zapis wywiadu znalazł się także w „szkolnej gazecie”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wybranymi tekstami, które poniżej publikujemy. Nie są one wolne od błędów merytorycznych (np. błędny zapis nazwiska wspomnianego G. I. Daniłowa) czy przeoczeń. Świadomi jednak jesteśmy trudności, jakie stały przed młodymi autorami. Większość z nich nie była nigdy wcześniej w Łambinowicach ani też nie miała podstawowej wiedzy o losach jeńców II wojny światowej, ponieważ problem ten jest słabo reprezentowany w podręcznikach szkolnych. To iż mimo przeszkód udało się im w krótkim czasie stworzyć ciekawe teksty, jest dużym sukcesem zarówno młodzieży, jak i jej opiekunów.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego