Prewencja konserwatorska na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach

W mijającym tygodniu (19–23 sierpnia br.), na Starym Cmentarzu Jenieckim, który jest ważną częścią Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach i należy do największych i najpiękniejszych w Polsce nekropolii wojennych, były prowadzone prace profilaktyczne prewencji konserwatorskiej. Polegały na mechanicznym usunięciu makrofitów z krzyży na grobach jeńców z I wojny światowej, a następnie zastosowaniu biobójczego preparatu o wysokiej skuteczności działania (Remmers).

Pracami objęto 1130 najbardziej zanieczyszczonych krzyży (ogółem na cmentarzu znajduje się ich ponad 6,2 tys.) w sektorach D i B. Usuwaniem mchu i porostów – według wskazówek oraz pod nadzorem konserwatora zabytków, Mariusza Zająca z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki „Zajmar”, który przeprowadził dotychczas pełną konserwację kilkuset krzyży na cmentarzu – zajmowała się sześcioosobowa grupa młodzieży oraz pracownik Muzeum. Efekty są już widoczne.

Prace, z inicjatywy Muzeum i Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych oraz na zlecenie Instytutu Pamięci Narodowej, zorganizowało Stowarzyszenie PCMJW, organizacja pożytku publicznego, która już od 2004 r. realizuje misję upowszechniania wiedzy o dziejach obozów w Lamsdorf/Łambinowicach, wspierając w ten sposób Muzeum w wykonywaniu jego zadań statutowych, a także Gminę Łambinowice w staraniach o jak najlepszy stan zachowania administrowanych przez nią cmentarzy wojennych. Pomoc ta polega na m.in. zdobywaniu środków finansowych na konieczne prace i organizowaniu ich.

W ramach tegorocznych działań finansowanych przez IPN, odbywa się także oczyszczanie Pomnika Jeńców Serbskich, poddanego w 2014 r. konserwacji, z mikroflory. Napiszemy niebawem o tym, tak jak i zamieścimy kolejne zdjęcia z prac przy krzyżach. Dzisiaj prezentujemy dokumentację z robót wykonanych w mijającym tygodniu.

wstecz