Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Porozumienie pomiędzy Muzeum a Kraśnikiem zawarte

15 maja w siedzibie Urzędu Miasta Kraśnik podpisane zostało porozumienie pomiędzy władzami miasta a naszym Muzeum, określające formy współpracy przy realizacji projektu edukacyjnego „Dzieci listy piszą” (tytuł roboczy). Władze Kraśnika reprezentowali burmistrz Mirosław Włodarczyk i jego zastępca Marzena Pomykalska, nasze Muzeum zastępca dyrektora dr Renata Kobylarz-Buła i kierownik Działu Zbiorów i Konserwacji Beata Madej. Moment zawarcia porozumienia poprzedziła konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy lokalnych mediów, która stała się okazją do przedstawienia genezy projektu oraz jego założeń. Po oficjalnej części odbyło się spotkanie robocze z udziałem zastępcy burmistrza, służące ustaleniu szczegółów wspólnych działań. Należy podkreślić dużą życzliwość i pomoc władz w dotarciu do źródeł oraz mieszkańców Kraśnika. Jeden z nich, historyk Jarosław Cybulak, przez cały dzień towarzyszył muzealnikom, oprowadzając ich po miejscach związanych z kraśnickim przedszkolem Janiny Suskiej i jej wychowankami. Bardzo wartościowe okazało się spotkanie z Eugeniuszem Gustkiem, dawnym „Gieniem” jak swojego wychowanka nazywała Janina Suska. Pan Gustek (rocznik 1938) chętnie podzielił się swoimi wspomnieniami związanymi nie tylko z pobytem w przedszkolu, ale i losem rodziny. Opowiadał o ojcu, który trafił do KL Auschwitz, skąd w styczniu 1945 r. został ewakuowany, a następnie zastrzelony podczas morderczego marszu przez niemieckiego strażnika. Mówił też o matce, usiłującej radzić sobie w trudnej wojennej rzeczywistości.

Dwudniowy pobyt w Kraśniku zakłada, poza sformalizowaniem współpracy, nagranie wspomnień wychowanków przedszkola, kwerendę w miejscowym archiwum oraz rozmowy w sprawie przekazania ewentualnych pamiątek. O efektach pracy przedstawicieli różnych działów Muzeum poinformujemy w kolejnych komunikatach.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego