Nowe dary dla Muzeum

Dobiegły końca prace inwentaryzacyjne przy najnowszych darach jenieckich pamiątek, które 22 września br., podczas dwóch wizyt rodzin polskich jeńców wojennych, powiększyły zbiory Muzeum.

Z rąk Andrzeja Mazura do zbiorów CMJW trafiły artefakty związane z ojcem darczyńcy, matem Henrykiem Mazurem (1914–1976), uczestnikiem obrony Helu w 1939 r., jeńcem wojennym Stalagu II C Woldenberg i Oflagu II C Woldenberg. Są wśród nich fotografie oraz dokumenty z niewoli, np. świadectwo dojrzałości (wystawione w oflagu) i legitymacje klubów sportowych. Łącznie, z dokumentami powojennymi (oraz kopiami), dotyczącymi pracy zawodowej Henryka Mazura, przekazaną kolekcję tworzy 29 obiektów.

Cennym darem jest także szkic ołówkiem przedstawiający Wacława Piątkowskiego, przedwojennego słuchacza modlińskiej szkoły podchorążych, jeńca m.in. Stalagu VIII B Lamsdorf. Rysunek przekazany przez syna jeńca – Jacka Piątkowskiego – pochodzi z okresu niewoli w Lamsdorf (!).

Serdecznie dziękujemy!

wstecz