Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

„Nie bójmy się współpracy!” Za nami spotkanie o detektorystach

Pomysł, by podczas „Łambinowickich Spotkań Muzealnych” porozmawiać o współczesnych poszukiwaczach skarbów okazał się bardzo dobry. W środę, 3 kwietnia br., sala konferencyjna Muzeum zapełniła się osobami, które z zainteresowaniem wysłuchały naszych prelegentów: Grzegorza Molendę z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu oraz Krzysztofa Spychałę z Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Opolu.

Archeolodzy zaczęli spotkanie od kwestii funkcjonujących przepisów, które przede wszystkim zobowiązują poszukiwaczy do zdobycia pozwolenia na eksplorację. Podkreślili też, że od ubiegłego roku nieprzestrzeganie regulacji jest już przestępstwem, a nie jak wcześniej wykroczeniem. Przypomnieli też, że właścicielem wydobytych z ziemi przedmiotów jest Skarb Państwa, a ich poszukiwanie dla chęci zysku jest zabronione. Podczas prezentacji padały nie tylko przykłady negatywnych działań detektorystów. Krzysztof Spychała opisał sytuacje, w których współpraca pomiędzy państwowymi instytucjami, dbającymi o dziedzictwo narodowe a detektorystami była wzorowa (np. przy stanowiskach archeologicznych w Starym Grodkowie, Małujowicach czy Racławicach Śląskich). Zwrócił ponadto uwagę na specyfikę  miejsca pamięci w Łambinowicach jako terenu eksploracji, na którym przy pomocy detektorów odnaleziono wiele przedmiotów, dawniej należących m.in. do jeńców wojennych przetrzymywanych w niemieckich obozach (łyżki, manierki, maszynki do golenia itp.). Obaj archeolodzy wielokrotnie apelowali o konieczność dbania o dziedzictwo narodowe, które przecież i bez ingerencji ludzi (poszukiwaczy, archeologów) ulega zanikowi. Najistotniejsze fragmenty ich wypowiedzi publikujemy na naszym Facebooku.

Wydarzenie zakończyły rozmowy przy kawie i herbacie, sfinalizowane wnioskiem potrzeby zorganizowania jeszcze jednego spotkania, poświęconego detektorystom-militarystom.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”, która zaplanowana jest na 15 maja br. i będzie dotyczyła związków kolei z historią miejsca pamięci w Łambinowicach.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego