Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Naukowcy z Poznania na „Łambinowickich Spotkaniach Muzealnych”

Goszcząc w Muzeum w związku z wernisażem wystawy pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku” tak interesujące osoby, jak dr Dawid Kobiałka (Polska Akademia Nauk) oraz mgr Mikołaj Kostyrko (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), zaprosiliśmy ich również na nasze „Łambinowickie Spotkania Muzealne”, które odbywają się co miesiąc, w środy o godz. 17.00 w siedzibie przy ul. Muzealnej. Temat wydarzenia z 11 kwietnia br. brzmiał: Kiedy archeologia pomaga historii: materialne pozostałości po pierwszowojennym obozie jenieckim w Czersku.

Młodzi naukowcy, których zebranym przedstawiła dr Violetta Rezler-Wasielewska (dyrektor CMJW), z wielką pasją opowiedzieli o niezwykłych artefaktach, jakie udało się odnaleźć podczas badań naukowych na terenie byłego pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku. Słuchając opowieści np. o aluminiowej, carskiej manierce z artystycznym rytem, a w zasadzie o złożonym procesie rekonstruowania historii tego przedmiotu, można było się przekonać, że praca archeologa jest bardzo ciekawa, oraz, iż niekoniecznie musi wiązać się to, jak wiele osób sądzi, z wykopaliskami z odległej przeszłości. Wykładowcy przekonywali, że również archeologia współczesna, która zajmuje się dużo bliższymi nam czasami np. I czy II wojny światowej, w tym istniejącymi wówczas obozami jenieckimi, jest dyscypliną nie tylko interesującą, ale również bardzo pomocną, m.in. dzięki nowym, nieinwazyjnym technologiom, w odkrywaniu historii.

W dyskusji, która kończyła spotkanie, nie uniknięto tematu możliwości przeprowadzenia podobnych badań na terenie byłych obozów w Łambinowicach. Prace te wymagają jednak zaangażowania specjalistów, zaawansowanego sprzętu (np. do laserowego skanowania lotniczego) i funduszy. Efekty wniosłyby na pewno istotny wkład w stan wiedzy nie tylko na temat historii Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, ale przede wszystkim ludzi, którzy już od XIX w. byli na jego terenie przymusowo izolowani.

Wydarzenie zostało zorganizowane w związku z setną rocznicą zakończenia I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego