Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Nasi pracownicy na krakowskiej konferencji

Na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego dziś, 11 kwietnia, rozpoczęła się konferencja pt. „Badania publiczności w instytucjach kultury”. Intencją organizatorów wydarzenia jest stworzenie okazji do prezentacji badań i doświadczeń, związanych m.in. z kanałami dystrybucji informacji o ofercie czy rozpoznawalnością marki instytucji kultury.

Jutro o godz. 9.20, podczas sesji pt. Metodologia będzie można wysłuchać wystąpienia dr Anny Czerner z Działu Edukacji i Wystaw naszego Muzeum, która wspólnie z współpracującą z CMJW dr Elżbietą Nierobą (Uniwersytet Opolski), omówi temat „Lokalność i uniwersalizm – wykorzystanie badań socjologicznych w tworzeniu oferty edukacyjnej muzeum – miejsca pamięci”. Autorki referatu wykorzystają w swoim wystąpieniu doświadczenia z realizacji projektu „Przeszłość dla przyszłości. Pamięć rodzinna w integracji społecznej – studium przypadku lokalnej społeczności Łambinowic”.

W konferencji udział bierze również koordynator Sekcji Komunikacji i Wizerunku CMJW mgr Magdalena Kruk-Kuchcińska, która wraz z zespołem odpowiada właśnie za rozpoznawalność i dobrą relację Muzeum z otoczeniem.

Spotkanie zorganizowano w ramach współpracy Zakładu Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji https://badania.kultura.uj.edu.pl/konferencja/

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego