Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Nagroda dla Dyrektor Muzeum

Wczoraj w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu wręczono Nagrody im. Karola Miarki, które są przyznawane za upowsze­chnianie kultury i nauki na Górnym Śląsku. Miło nam poinformować, że jedną z tegorocznych laureatek została dyrektor Muzeum, dr Violetta Rezler-Wasielewska.

Doktor Violetta Rezler-Wasielewska jest od 1995 r. pracownikiem Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, od lipca 2010 r. pełni tu stanowisko dyrektora. Posiada wykształcenie historyczne, skończyła również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2012). Jest członkiem wielu stowarzyszeń naukowych i kulturalnych, w tym m.in. zasiada w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Radzie do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jako dyrektor Muzeum zainicjowała i zorganizowała wiele przedsięwzięć, których celem jest dokumentowanie, naukowe opracowanie i upowszechnienie wiedzy o losach jeńców wojennych w dwóch systemach totalitarnych: nazistowskim i stalinowskim oraz o dziejach Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Jej działania, także w zakresie podjętych prac budowlano-inwestycyjnych i konserwatorskich, przyczyniły się do rozwoju i wzrostu znaczenia unikatowej placówki, jaką jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz pomogły w sprawowaniu skuteczniejszej opieki nad Miejscem Pamięci. Rozwijając współpracę z ważnymi instytucjami i placówkami muzealnymi w Polsce i zagranicą, dr Violetta Rezler-Wasielewska jednocześnie zainicjowała wiele przedsięwzięć ważnych dla naszego regionu, jak m.in. cykle kulturalne „Twarze Opola” i „Łambinowickie Spotkania Muzealne”, czy też opolską Noc Muzeów.

Za swoją działalność na rzecz ochrony pamięci i dziedzictwa kulturowego została dotychczas odznaczona Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci, Medalem Pro Memoria, Medalem Pro Patria, Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury oraz Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego