Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

„Miejsca – nie miejsca. Muzea wobec zmian społecznych”

W dniach 7–9 marca br. w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyła się pierwsza Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Jej ideę wyrażał tytuł: „Miejsca – nie miejsca. Muzea wobec zmian społecznych”. W 20 wystąpieniach i 6 dyskusjach muzealnicy omawiali rozmaite kwestie związane z istotą funkcjonowania muzeum w lokalnej społeczności, wzajemnych związkach tych dwóch środowisk i potencjale. Szczególny akcent był położony na muzealne działania, skierowane w stronę lokalności, tożsamości i partycypacji, rozumianej jako zaangażowane uczestnictwo. Rozważania teoretyczne zostały podczas konferencji zestawione z konkretnymi przykładami już odbytych lub trwających realizacji w Polsce i w innych krajach, i przedyskutowane z wielu perspektyw, istotnych w muzealniczej pracy.

Muzealników z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, jednocześnie członków opolskiego oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich reprezentowały dr Violetta Rezler-Wasielewska i dr Renata Kobylarz-Buła.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego