Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Kwerenda naukowa w Wojskowym Archiwum Historycznym w Pradze

Od 22 do 24 sierpnia pracownicy Muzeum przeprowadzali kolejną w ostatnim czasie kwerendę naukową w Wojskowym Archiwum Historycznym w Pradze (Vojenský historický archiv). Znajduje się w nim duży zespół archiwalny, na który składają się materiały z obozów jenieckich VIII Okręgu Wojskowego Wehrmachtu, tj. z  Teschen, Lamsdorf, Görlitz i Sagan.

Przedmiotem badań naszych pracowników były tym razem m.in. dokumenty komórki niemieckiego wywiadu wojskowego (Abwehry) w stalagach Lamsdorf i Teschen. Dotyczyły one kontroli korespondencji jenieckiej czy też dochodzeń prowadzonych w związku z organizacją ucieczek. Interesująca okazała się także dokumentacja wytworzona przez oficera sądowego (Gerichtsoffizier), wchodzącego w skład komendantury obozu, a prowadzącego postępowania wobec jeńców. Ponadto przeanalizowane zostały jednostki archiwalne, zawierające niejednokrotnie bardzo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania oddziałów roboczych, zwłaszcza tych zlokalizowanych przy górnośląskich zakładach przemysłowych. Szczególną uwagę pracownicy Muzeum poświęcili także listom, kartom personalnym, zdjęciom oraz innym materiałom dokumentującym indywidualne losy jeńców różnych narodowości, m.in. brytyjskich, polskich, francuskich, radzieckich czy włoskich. Efektem kwerendy są kolejne kopie cennych archiwaliów, które trafią do specjalnego zbioru w archiwum naszego Muzeum i będą stanowić podstawę do prowadzenia dalszych badań naukowych.

Prace badawcze w archiwum były finansowane w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo kulturowe, priorytet Miejsca Pamięci Narodowej. Wkład własny zapewnił w nim Zarząd Województwa Opolskiego

 

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego