Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Komisja Oceny Projektów wysoko oceniła nasz wniosek

Z satysfakcją informujemy, że nasz wniosek złożony w październiku ubiegłego roku do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 5.3.1 Dziedzictwo Kulturowe i Kultura znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania, zyskując w ocenie komisji 56 na 69 możliwych punktów, co stanowi 81,16% maksymalnej ich liczby.

Całkowity koszt projektu to 4 mln zł, z czego wnioskowana kwota pochodząca ze środków budżetu UE wynosi ponad 3 mln 260 tys. zł. Wcześniej uzyskaliśmy na to zadanie promesę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli środki z budżetu państwa w wysokości ponad 576 tys. zł. Czekamy jeszcze na decyzję marszałka o przyznaniu na realizację zadania ponad 156 tys. z budżetu Województwa Opolskiego. W sumie dofinansowanie pozwoli na wykonanie w latach 2017–2019 konserwacji pozostałości poobozowych po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, przygotowania tam ekspozycji edukacyjnej wraz informatorem, termomodernizacji ściany szczytowej budynku Muzeum w Opolu, prac elewacyjnych, zagospodarowania terenu, modernizacji oraz zakupu wyposażenia do magazynu archiwaliów, montażu urządzeń klimatyzacyjnych, zakupu niezbędnego wyposażenia biurowego, zakupu sprzętu komputerowego dla obiektów w Opolu i w Łambinowicach oraz prowadzenie działań promocyjnych projektu. Warto podkreślić, że największym kosztem w całej kwocie będzie konserwacja pozostałości poobozowych, na którą przewidziano 2,8 mln zł. Jak tylko nastąpi podpisanie stosowanej umowy, można będzie rozpocząć realizację zadania. Prezentowane zdjęcia to wizualizacja opolskiej siedziby naszego Muzeum po planowanym remoncie w 2018 r.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego