Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Kolejne dary trafiają do Muzeum

Apele informujące o prowadzonej przez Muzeum zbiórce pamiątek przynoszą efekty. Niedawno pani Małgorzata Niewiarowska – córka por. Bolesława Niewiarowskiego, przedwojennego wojskowego i byłego jeńca oflagów – w jednej z gazet przeczytała nasze ogłoszenie. Skłoniło ją to do podjęcia rozważanej już wcześniej decyzji o przekazaniu nam pamiątek po swoim ojcu.

Kolekcja składa się z bogatej korespondencji obozowej, fotografii dokumentujących życie w oflagu oraz sygnetu 35 pułku piechoty, w którym przed wojną służył B. Niewiarowski. Na wyjątkowość przekazanych nam darów wpływa kilka rarytasów. Korespondencja jeniecka prowadzona była zazwyczaj na drukach Kriegsgefangenenpost, czyli poczty obozowej. Natomiast dwa listy są w zwykłych kopertach. Data – lipiec 1945 r. świadczy o tym, że porucznik już po wyzwoleniu przebywał jeszcze w Lubece w obozie zamienionym na polski ośrodek wojskowy, w którym jak inni rozważał decyzję co do dalszej życiowej drogi. Takie listy są wysoko cenione na kolekcjonerskich rynkach. Natomiast dwie spośród fotografii mają na odwrocie znak wewnętrznej poczty jenieckiej, a jakość papieru sugeruje, że odbitki wykonano w obozie. Warto pamiętać, że fenomen oflagów polegał m.in. na tym, że – wbrew zamierzeniom okupanta – stawały się one miniaturą państwa, z dobrze zorganizowaną własną administracją, wewnętrznymi regulaminami, stowarzyszeniami i znakomicie działającą pocztą obozową, wydającą własne znaczki, dziś rarytasy filatelistyczne.

Cieszymy się, że ta cenna kolekcja trafiła do naszego muzeum w całości, tworząc bogaty w informacje i wartościowy zbiór. Małgorzacie Niewiarowskiej serdecznie dziękujemy za roztropną decyzję.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego