Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

IV Seminarium dla nauczycieli i pracowników miejsc pamięci Nadrenii-Palatynatu dobiegło końca

24-25 października 2012 r. w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu gościła 12-osobowa grupa nauczycieli i pracowników miejsc pamięci z Nadrenii-Palatynatu.

Kolejna IV już edycja seminarium była kontynuacją realizowanego od 2008 r. przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Miejsce Pamięci KL Osthofen projektu pt. "Łambinowice-Osthofen-Hinzert". Odbywa się on pod patronatem władz samorządowych i oświatowych województwa opolskiego oraz Nadrenii-Palatynatu.

Pobyt w Łambinowicach i Opolu - zwiedzanie ekspozycji muzealnych oraz terenów poobozowych - stał się punktem odniesienia dla wymiany wzajemnych doświadczeń oraz dyskusji na temat wspólnej historii i zadań realizowanych w kontekście pedagogiki pamięci przez obydwie instytucje. Uczestnicy seminarium mieli również możliwość zapoznania się ze zbiorami archiwum naszego muzeum, wieloaspektowo dokumentującymi jeniecką egzystencję.

Kulminacyjnym punktem programu było otwarte spotkanie poświęcone promocji informatora Miejsce Pamięci KL Osthofen, które odbyło się 25 października. Historię jednego z pierwszych obozów koncentracyjnych oraz zadania o charakterze badawczym, wystawienniczym i edukacyjnym, realizowane przez Centrum Dokumentacji Narodowego Socjalizmu Nadrenii-Palatynatu, będące integralną częścią Miejsca Pamięci w Osthofen, przedstawił jego kierownik " Uwe Bader. Podczas prelekcji zaprezentował również dwa filmy - AUSSTIEG RECHTS i GRASNARBE, będące efektem projektów artystycznych młodzieży szkół średnich i wyższych, realizowanych pod patronatem Centrali Kształcenia Politycznego Nadrenii"Palatynatu.

Informator Miejsce Pamięci KL Osthofen można otrzymać bezpłatnie w opolskiej siedzibie naszego muzeum. Zapraszamy!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego