Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Harcerze w miejscu pamięci

Od piątku (6.09) do dzisiejszej niedzieli (8.09.br.) w Łambinowicach przebywają harcerze Chorągwi Harcerzy Ziemi Opolskiej im. rtm. Witolda Pileckiego ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Grupa liczy około 50 osób w wieku 11–18 lat. Towarzyszą im opiekunowie-instruktorzy.

Wczoraj rano harcerze zwiedzili ekspozycję muzelną. Później, podzieleni na dwie grupy, pod okiem pracowników Muzeum, oczyszczali jenieckie krzyże na Starym Cmentarzu Jenieckim z mchu i porostów, a także odcinek Drogi Pamięci, między Muzeum a Cmentarzem Ofiar Obozu Pracy, z liści, ściółki i gałęzi, zgromadzonych na poboczu, po obu jej stronach. Zarówno zwiedzanie, jak i prace porządkowe harcerzy, odbywały się w ramach Turnieju Drużyn Leśnych. Pozostały czas młodzieży wypełniły gry terenowe oraz odpoczynek.

W organizację pobytu harcerzy w Łambinowicach zaangażowali się: władze Gminy Łambinowice, Zakład Gospodarki Komunalnej, Zespół Szkół w Łambinowicach i naturalnie nasze Muzeum.  

Weekend w Łambinowicach pod znakiem Turnieju Drużyn Leśnych. Harcerze pomagają też w porządkowaniu mogił

 

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego