Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Digitalizacja i zabezpieczanie książek z bibliotek jenieckich

W grudniu, w łambinowickim Muzeum, była prowadzona intensywna digitalizacja kolejnej partii muzealiów. Dzięki temu liczba cyfrowych odwzorowań artefaktów CMJW znacząco się zwiększyła. Przybyło m.in. 325 fotografii książek czytanych przez jeńców w obozach Wehrmachtu w latach II wojny światowej, z charakterystycznymi pieczęciami cenzury obozowej na stronach tytułowych, a niejednokrotnie także odręcznymi zapiskami jeńców.

Wcześniej książki zostały poddane fumigacji, która niszcząc drobnoustroje, szkodniki, bakterie i grzyby, przedłuża żywotność papieru i tym samym dalej będzie chronić zabytki przed zniszczeniem. Po sfotografowaniu muzealia wróciły do magazynu w swoich specjalnych, wykonanych dla nich również w mijającym roku, opakowaniach z tektury bezkwasowej, a ich cyfrowe zdjęcia – do programu, który ułatwi udostępnienie wszystkim zainteresowanym. 

Podobne prace były w Dziale Zbiorów i Konserwacji oraz Archiwum prowadzone niemal przez cały rok. Pomagali nam w nich wolontariusze i stażyści: https://www.facebook.com/CMJWLambinowiceOpole/posts/3114503785286493

Grudniowa digitalizacja była możliwa dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego