Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Ciąg dalszy kalendarium „Stalag 344 Lamsdorf — ku końcowi”

Uroczystości związane z 74. rocznicą wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf rozpoczną się już jutro, w niedzielę 17 marca br., o godz. 12.00. Zanim spotkamy się przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych na Cmentarzu Jeńców Radzieckich w Łambinowicach, powracamy do naszego kalendarium wydarzeń w Lamsdorf z 1945 r.*

3 marca 1945 r. – ostatni transport liczący 1220 jeńców (wśród nich ok. 30 powstańców warszawskich) opuścił obóz i ruszył do Stalagu VII B Memmingen.

12 marca 1945 r. – w Stalagu IX A Ziegenhain zakończył się marsz jednej z grup jeńców Stalagu 344 Lamsdorf. Jak oszacował żołnierz aliancki, począwszy od wymarszu z Lamsdorf, jego kolumna przeszła 787 km, pokonując od 10 do 33 km dziennie.

17 marca 1945 r. – wieczorem oddziały Armii Czerwonej, przełamując silny, skoncentrowany w okolicy Lamsdorf opór wojsk niemieckich, zdobyły teren jednej z części Stalagu 344 Lamsdorf – tzw. Russenlager, następnie stację kolejową Lamsdorf i samą wieś, a rano 18 marca – teren podobozu brytyjskiego. Tak zakończyło się ponad 5-letnie funkcjonowanie obozów Lamsdorf, które tworzyły w latach II wojny światowej jeden z największych – pod względem liczebności jeńców – niemieckich kompleksów obozowych Wehrmachtu w Europie. W latach 1939–1945 przeszło przez niego ok. 300 tys. jeńców – żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej, ludzi z całego świata, wśród których najliczniejszymi grupami byli jeńcy radzieccy, polscy i brytyjscy. W obozie czerwonoarmiści zastali wychudzonych, wygłodniałych i chorych jeńców, a także zwłoki tych, którzy nie mieli szczęścia doczekać końca niewoli. Ogromną część stanowili jeńcy radzieccy. Była też niewielka grupa powstańców warszawskich i jeńców brytyjskich.

* Szerzej na ten temat piszą Violetta Rezler-Wasielewska i Sebastian Mikulec w opracowaniu Z Lamsdorf na Zachód. Jeńcy brytyjscy o marszu śmierci 1945 r. „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2015, t. 38, s. 95–124.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego