81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Dzisiaj mija kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej,  jedno z najważniejszych wydarzeń w historycznym kalendarzu naszej instytucji. Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, dr Violetta Rezler-Wasielewska wraz ze współpracownikami, przedstawiciele władz gminy Łambinowice oraz uczniów i nauczycieli miejscowej szkoły podstawowej złożyli kwiaty i znicze przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych. Natomiast zastępca dyrektora, dr Renata Kobylarz-Buła uczestniczyła w uroczystościach odbywających się w Opolu. Muzeum było również reprezentowane w obchodach organizowanych w Gdańsku. Wzięła w nich udział mgr Iwona Cichoń, która podczas IX Spotkania Rodzin Westerplatczyków przedstawiła referat pt. Społeczna rola muzeum. Nowy rozdział w kontaktach z jenieckimi rodzinami.

Pamiętając o wszystkich internowanych w latach 1939–1945 wyrażamy nadzieję, że łambinowickie miejsce pamięci, nad którym z zaangażowaniem sprawujemy opiekę, przyczynia się do zachowania pamięci o ofiarach wojny i niesie przesłanie pokoju.

wstecz