80. rocznica pierwszego transportu jeńców brytyjskich

Do Stalagu VIII B (344) Lamsdorf pierwszy transport jeńców brytyjskich dotarł 14.06.1940 r. Tworzyli go żołnierze wzięci do niewoli już wiosną, którzy w trudnych warunkach wędrowali tygodniami z okolic Calais, Dunkierki i Saint Valery-en-Caux, pokonując dziennie po ok. 20 km. Droga do Lamsdorf prowadziła przez obozy przejściowe.

W pobliże Stalagu 344 Brytyjczycy dotarli koleją, w wagonach bydlęcych dojeżdżających na stację Annahof (dzisiaj Sowin). Na miejscu zostali wpisani do ewidencji i otrzymali numery identyfikacyjne. Przez długi czas nie mieli możliwości poinformowania rodzin o miejscu pobytu, w którym wielu miało pozostawać aż do końca wojny. Pod koniec lipca 1940 r. w obozie przebywało już blisko 8,5 tys. Brytyjczyków. Potem liczba ta rosła.

Dokładnie losy tej grupy jeńców przedstawiła dr Anna Wickiewicz w wydanej przez Muzeum książce Niewola w brytyjskim mundurze. Stalag VIII B (344) Lamsdorf. Silne są również nasze kontakty z krewnymi brytyjskich żołnierzy – byłych jeńców Lamsdorf. Z myślą właśnie o rodzinach , w 80. rocznicę przybycia I transportu, ożywiamy nasze międzynarodowe forum kontaktowe „Stacja Integracja” http://www.cmjw.pl/en/forum-stacja-integracja/. Zapraszamy do odwiedzin i dyskusji.

wstecz