Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

72 rocznica wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf

Przed nami uroczystość 72 rocznicy wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf. Zgodnie z tradycją, główna część uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, korpusu dyplomatycznego i środowisk kombatanckich odbędzie się 17 marca przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych na Cmentarzu Jeńców Radzieckich w Łambinowicach. Jak co roku duchowni różnych wyznań odmówią modlitwę w intencji ofiar. Po Apelu Pamięci i salwie honorowej przed pomnikiem złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze.

W drugiej części uroczystości, w siedzibie Muzeum w Łambinowicach, została zaplanowana prezentacja najnowszego wydawnictwa – książki dr Anny Wickiewicz pt. Niewola w brytyjskim mundurze. Stalag VIII B (344) Lamsdorf, która jest poświęcona jednej z najliczniejszych grup jeńców Lamsdorf.

Patronat honorowy nad obchodami objęli wojewoda opolski Adrian Czubak oraz marszałek województwa opolskiego, Andrzej Buła, a patronat medialny Nowa Trybuna Opolska, TVP Opole, Radio Opole oraz Radio Doxa. Organizatorami uroczystości są Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz Urząd Gminy w Łambinowicach.

Informujemy, że zapewniamy bezpłatny transport z Opola do Łambinowic i z powrotem. Autokar wyjedzie z parkingu przed „Toropolem” przy ul. Barlickiego w Opolu o godz. 8.45. Powrót do Opola jest przewidziany ok. 14.00. Osoby zainteresowane skorzystaniem z transportu, uprzejmie prosimy o informację do 16 marca, tel. 77 453 78 72, e-mail: .

Program

10.00 Uroczystość przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych

  • Hymn państwowy
  • Przemówienia okolicznościowe
  • Modlitwa
  • Apel Pamięci
  • Salwa honorowa
  • Złożenie wiązanek i zniczy

11.00 Spotkanie w Muzeum w Łambinowicach

  • Prezentacja książki o jednej z najliczniejszych grup jeńców Lamsdorf pt. Niewola w brytyjskim mundurze. Stalag VIII B (344) Lamsdorf autorstwa dr Anny Wickiewicz

12.00 Poczęstunek

Uroczystość finansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu Województwa Opolskiego

Patronat medialny:      
Nowa Trybuna Opolska TVP Opole Radio Opole Radio Doxa

 

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego