Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

229 pamiątek wzbogaciło zbiory Muzeum

Przed kilkoma dniami zbiory Muzeum wzbogaciły się o cenną kolekcję rodzinnych pamiątek Barbary Fleszyńskiej. Wszystkie związane są z jej ojcem, ppor. Stanisławem Mistygaczem, jeńcem wojennym Stalagu XI A Altengrabow i oflagów XI B Braunschweig oraz II C Woldenberg, a po marszu ewakuacyjnym w 1945 r., także Stalagu X B Sandbostel.

Przekazaniu pamiątek towarzyszyła interesująca rozmowa, dzięki której poznaliśmy losy Stanisława Mistygacza (1903–1978), absolwenta m.in. Państwowego Seminarium Męskiego w Rawiczu, nauczyciela Publicznej Szkoły Powszechnej w Pleszewie. Po wybuchu II wojny światowej, służąc w 70. Pułku Piechoty, podczas walk pod Grabiszewem (11.09.1939 r.) został on ranny i trafił do niewoli. Po wojnie wrócił do zawodu nauczyciela i pracował m.in. w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Oleśnie. Był także przewodnikiem PTTK.

Spośród 229 pamiątek szczególną uwagę zwraca bogata korespondencja z lat 1939–1945 pomiędzy jeńcem a jego najbliższymi: żoną i dwojgiem dzieci, poza tym rodzinne fotografie, a także jeniecki metalowy znak tożsamości z Oflagu XI B z numerem 1590. Niezwykle interesujący jest również indeks wykładów Studium Administracji Szkolnej, organizowanych w 1944 r. w Oflagu II C Woldenberg oraz kalendarzyk z 1939 r. z osobistymi zapiskami jeńca. Wszystkie obiekty zostaną teraz zinwentaryzowane i zdigitalizowane, a ofiarodawczyni otrzyma później pamiątkowy album z ich kopiami.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego