Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

1% podatku dla Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Dobiega końca czas rozliczenia zeznań podatkowych PIT za 2017 r. Do 30 kwietnia 2018 r. można dofinansować wybraną przez siebie Organizację Pożytku Publicznego. Mowa tu o 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, który podatnicy przekazują wg własnego uznania. Zachęcamy zatem gorąco do wsparcia Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Stowarzyszenie to zrzesza osoby, których misją jest ochrona dziedzictwa kulturowego i edukacja mieszkańców regionu, zwłaszcza upowszechnienie wiedzy o dziejach obozów w Lamsdorf/Łambinowicach oraz losach jeńców wojennych w czasie II wojny światowej. Głównym celem organizacji jest merytoryczne i finansowe wsparcie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w realizacji jego statutowej działalności, czyli gromadzenia i ochrony pamiątek historycznych, zadań naukowo-badawczych, edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych oraz opieki nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Stowarzyszenie współorganizowało dotychczas konferencje, spotkania autorskie, lekcje i warsztaty muzealne, wystawy, konkursy, podróże edukacyjne do miejsc pamięci, a także wspierało powstanie publikacji o tematyce historycznej. Angażowało się również w akcje mające na celu pozyskiwanie i konserwowanie zbiorów muzealnych. Podejmowane przez organizację działania służą kształtowaniu świadomości historycznej i narodowej, postaw patriotycznych i obywatelskich.

Aby przekazać 1% z podatku, wystarczy w deklaracji PIT podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, który podajemy poniżej.

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu
ul. Minorytów 3, 45-017 Opole
tel./fax: 77 453 78 72
e-mail:
KRS: 0000224452

Będziemy wdzięczni za wsparcie.

 

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego