Publikacje

Wydawnictwa muzeum mają charakter naukowy i popularnonaukowy, są wśród nich biografie, monografie i rozprawy źródłowe. Niektóre publikacje tworzą serie („Jeńcy Wojenni 1939–1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki”; „Katalog Zbiorów”, „Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność” czy „Informacja”). Wydawnictwem ciągłym jest „Łambinowicki Rocznik Muzealny”, jeden z najstarszych periodyków naukowych o tej tematyce (wydawany od 1974 r.). W ofercie wydawniczej muzeum znajdują się ponadto przewodniki, informatory, zbiory wierszy oraz filmy dokumentalno-oświatowe. Autorami są pracownicy muzeum oraz osoby reprezentujące rozmaite środowiska naukowe i muzealnicze w kraju oraz za granicą. Wydawnictwa muzeum były wielokrotnie nagradzane za wysoki poziom merytoryczny i edytorski.

Dorobek wydawniczy

 • „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 1974–2018, t. 1–41, 131–279 s., il.
 • 51/50. Wystawa jubileuszowa Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, pod red. Doroty Musiał, Violetty Rezler-Wasielewskiej, Opole 2015, s. 106, il.,
 • Aleksandrowicz Maciej, Hebda Grzegorz, Rezler-Wasielewska Violetta, Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Ścieżka historyczno-przyrodnicza, Opole 2006, 32 s., il.
 • Bartodziej Gerhard, Nowak Edmund, Ofiary upamiętnione na cmentarzu Obozu Pracy w Łambinowicach (1945-1946) / Die unvergessenen Opfer vom Friedhof des Arbeitslagers in Łambinowice (1945-1946), Opole 2002, 48 s., il.
 • Bartodziej Gerhard, Nowak Edmund, Ofiary upamiętnione na cmentarzu Obozu Pracy w Łambinowicach (1945-1946) / Die unvergessenen Opfer vom Friedhof des Arbeitslagers in Łambinowice (1945-1946), wyd. 2: Opole 2002, 48 s., il.
 • Bednorz Róża, Aby mogli przetrwać. Pomoc dla polskich jeńców wojennych w niewoli Wehrmachtu 1939-1945, Opole-Częstochowa 1989, 228 s., il.
 • Bednorz Róża, Aus der tragischen Geschichte zu Versöhnung und Freundschaft. Ausstellung zu polnischen Soldaten in deutscher und sowjetischer Kriegsgefangenenschaft 1939-1945. [Informator o wystawie], Opole-Papenburg 1995, 34 s., il.
 • Bednorz Róża, Lamsdorf Łambinowice. Zbrodnie. Cierpienia. Pamięć, Katowice 1981, 32 s., il.
 • Bednorz Róża, Żołnierze francuscy na Ziemi Śląskiej / Les soldats français sur Terre Silésienne. [Informator], Opole 1994, A-4 złoż.
 • Bednorz Róża, Żołnierze polscy w niewoli niemieckiej i radzieckiej w latach II wojny światowej. [Informator o wystawie], A-4 złoż.
 • Biegun Iwona, Mrzygłocka Ryszarda, Sznotala Krzysztof, Przewodnik po zasobie archiwalnym Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Seria: "Informacja", Opole 2004, 32 s.
 • Borzemska Stanisława, Podchorążowie w niewoli Wehrmachtu. [Informator o wystawie], A-4 złoż.
 • Borzemska Stanisława, W niewoli Wehrmachtu. [Informator o wystawie], Opole 1982, 1/2 A-3 złoż.
 • Borzemska Stanisława, Wystawy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Informator, Opole 1995, A-4 złoż.
 • Borzemski Edmund, Borzemska Stanisława, Korespondencja polskich jeńców wojennych w niewoli Wehrmachtu w latach 1939-1945. [Informator o wystawie], Opole 1993, A-4 złoż.
 • Borzemski Edmund, Borzemska Stanisława, Przewodnik po wystawach stałych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Opole 1986, 60 s., il.
 • Borzemski Edmund, Borzemska Stanisława, Putiewoditiel po postojannym wystawkam cientralnogo muzieja wojennoplennych w Łambinowicach, Warszawa 1989, 60 s., il.
 • Borzemski Edmund, Borzemska Stanisława, Rezler-Wasielewska Violetta, Korespondencja polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej 1939-1945. [Informator o wystawie], Opole 2006, A-4 złoż.
 • Borzemski Edmund, Borzemska Stanisława, The Central Museum of the Prisoners of War in Łambinowice. Guide, Warszawa 1989, 60 s., il.
 • Brzeziński Franciszek, W Oflagu VII A Murnau. Dziennik polskiego oficera, Opole 2013, 191 s., il.
 • Ciasnocha Roman, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. [Informator], Opole 2005, 4 x 1/3 A-4 złoż.
 • Ciasnocha Roman, Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. [Informator], wyd. 2: Opole 2016, 4 x 1/3 A-4 złoż.
 • Ciasnocha Roman, Das Zentrale Kriegsgefangenenmuseum in Łambinowice-Opole. [Informator], Opole 2005, 4 x 1/3 A-4 złoż.
 • Ciasnocha Roman, Das Zentrale Museum der Kriegsgefangenen in Łambinowice-Opole. [Informator], wyd. 2: Opole 2016, 4 x 1/3 A-4 złoż.
 • Ciasnocha Roman, Die Kriegsgefangenenlager in Lamsdorf/Łambinowice 1870 bis 1945. [Informator o wystawie], Opole 2005, 4 x 1/3 A-4 złoż.
 • Ciasnocha Roman, Obozy jenieckie w Lamsdorf/Łambinowicach 1870-1945. [Informator o wystawie], Opole 2005, A-4 złoż.
 • Ciasnocha Roman, The Central Museum of Prisoners-of-War in Łambinowice-Opole. [Informator], Opole 2005, 4 x 1/3 A-4 złoż.
 • Ciasnocha Roman, The Central Museum of Prisoners-of-War in Łambinowice-Opole. [Informator], wyd. 2: Opole 2016, 4 x 1/3 A-4 złoż.
 • Ciasnocha Roman, The Prisoner-of-War Camps at Lamsdorf/Łambinowice 1870-1945. [Informator o wystawie], Opole 2005, A-4 złoż.
 • Czerner Anna, Nieroba Elżbieta, Na styku historii i codzienności, Opole 2017, 336 s.
 • Drut opasał w krąg. Antologia poezji jenieckiej z lat 1939-1945. Wybór, opracowanie i wstęp Róża Bednorz, Opole-Częstochowa 1984, 140 s.
 • Dubicki Tadeusz, Internowanie płk. Józefa Becka w Rumunii (IX 1939-VI 1944). Seria "Jeńcy Wojenni 1939-1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki", pod red. Czesława Wawrzyniaka, Opole 1997, 128 s., il.
 • Dzieci-żołnierze w wojnach i konfliktach zbrojnych. Materiały z konferencji naukowej, Opole, 11 grudnia 2007 r., pod red. E. Nowaka, Opole 2008, 119 s., il., współwyd.: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Dzionek Dariusz, Obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej (1918-1945). [Informator o wystawie], Opole 2004, A-4 złoż.
 • Dzionek Dariusz, Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945. [Informator o wystawie], Opole 2003, A-4 złoż.
 • Gałczyńska Kira, Konstanty Ildefons Gałczyński - Kriegsgefangener 5700. Seria: "Jeńcy Wojenni 1939-1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki", pod red. Czesława Wawrzyniaka, Opole 1993, 55 s., il.
 • Gałczyńska Kira, Zbierz w sercu całą moc... (Hanka Ordonówna w latach wojny). Seria "Jeńcy Wojenni 1939-1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki", pod red. Czesława Wawrzyniaka, Opole 1996, 91 s., il.
 • Geprüft - ocenzurowano: filatelistyka z lat 1939-1945 w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu / Geprüft - censored: the philately of the years 1939-1945 in the collections of the Central Museum of Prisoners-of-War in Łambinowice-Opole. Seria: "Katalog Zbiorów". Wstęp i oprac. Aleksander Klak, Krzysztof Krupa, Opole 2013, 112 s., il., DVD-ROM.
 • Gieorgij Iwanowicz Daniłow. Szkice portretowe (ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu). Seria: "Katalog Zbiorów", pod red. Czesława Wawrzyniaka, Opole 1999, 53 s., il.
 • Hitlerowska polityka wyniszczania przez pracę. (Materiały na konferencję popularnonaukową - Kędzierzyn 30.09.1966 r.), Opole 1966, 72 s.
 • Honka Norbert, Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej, Opole 1998, 192 s., il.
 • Honka Norbert, Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej. [Informator o wystawie], Opole 1999, A-4 złoż.
 • Jagieła Przemysław, Kobylarz Renata, Kruk-Kuchcińska Magdalena, Musiał Dorota, Strzelczyk Joanna, Portrety jeńców [informator o wystawie], Opole 2009, 2xA-4 złoż.
 • Jagieła Przemysław, Kobylarz Renata, Kruk-Kuchcińska Magdalena, Musiał Dorota, Strzelczyk Joanna, Portrety jeńców. [Informator wystawy], wyd. 2: Opole 2016,
 • Jagieła Przemysław, Podchorążowie Wojska Polskiego w niewoli niemieckiej 1939-1945, Opole 2018, 308 s., il.
 • Jeńcy wojenni II wojny światowej. Stan archiwów i najnowszych badań. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej 11-12 września 1995 r., pod red. Edmunda Nowaka, Opole 1996, 181 s.
 • Katalog wystawy / Ausstellungskatalog Po wojnie. Obóz pracy w Łambinowicach (1945 – 1946) / Nach dem Krieg. Arbeitslager Łambinowice (1945 / 1946), pod red. Renaty Kobylarz - Buły, Opole 2015, 128 s., il.
 • Kisielewicz Danuta, Niewola w cieniu Alp. Oflag VII A Murnau, Opole 2015, 223 s., il.
 • Kisielewicz Danuta, Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej, Opole 1998, 329 s., il., współwyd.: Uniwersytet Opolski.
 • Kisielewicz Danuta, Oflag VIII A Murnau, Opole 1990, 214 s., il.
 • Kobylarz Renata, Jagieła Przemysław, Kruk-Kuchcińska Magdalena, Musiał Dorota, Ojdana Joanna, Gefangenenporträts. [Informator wystawy], Opole 2016,
 • Klasicka Małgorzata, Kobiety - powstańcy warszawscy w niewoli niemieckiej (1944-1945), Opole 2008, 216 s. + il.
 • Kobylarz Renata, Jagieła Przemysław, Kruk-Kuchcińska Magdalena, Musiał Dorota, Ojdana Joanna, Gefangenenporträts. [Informator wystawy], Opole 2016,
 • Kobylarz Renata, Na nieludzkiej ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR [Informator o wystawie], Opole 2010, A-4 złoż.
 • Kobylarz Renata, Rezler-Wasielewska Violetta, Jeńcy polscy w ZSRR. [Informator o wystawie stałej], Opole 2008, 24 s. + il.
 • Kobylarz Renata, Rezler-Wasielewska Violetta, Oferta edukacyjna Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. [Druk okolicznościowy], Opole 2006, A-4 złoż.
 • Kobylarz Renata, Sznotala Krzysztof, Wykaz niemieckich obozów jenieckich 1939-1945, Opole 2010, 108 s.
 • Konopnicka Iwona, Rezler-Wasielewska Violetta, Program edukacyjny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu "Pedagogika Pamięci", Opole 2004, 80 s.+ płyta CD pt.: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Muzeum. Miejsce pamięci.
 • Kruk-Kuchcińska Magdalena, Rezler-Wasielewska Violetta, Wickiewicz Anna, W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu, Opole 2010, 64 s., il.
 • Kruk-Kuchcińska Magdalena, Rezler-Wasielewska Violetta, Wickiewicz Anna, W krzywym zwierciadle. Jeńcy wojenni w obozach Wehrmachtu, wyd. 2: Opole 2012, 64 s., il.
 • Kwaśniewski Roman, Roman Horoszkiewicz. Życie i dzieło. Seria: "Jeńcy Wojenni 1939-1945. Fakty, Dokumenty, Sylwetki", pod red. Czesława Wawrzyniaka, Opole 2003, 74 s., il.
 • Lager in Lamsdorf/Łambinowice (1870-1946), wissenschaftliche Redaktion: Edmund Nowak, Opole 2009, 318 s., il.
 • Łambinowice/Lamsdorf. Dzieje obozów - Muzeum - Miejsce Pamięci, scen. i realiz. Edmund Nowak, prod. 1997, 28 min., VHS, DVD.
 • Łambinowice/Lamsdorf. Dzieje obozów - Muzeum - Miejsce Pamięci, scen. i realiz. Edmund Nowak, prod. 1997, 35 min., VHS, DVD.
 • Madej Beata, Przewodnik po zbiorach muzealnych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Seria: "Informacja", 24 s., il.
 • Madej Beata, Rezler-Wasielewska Violetta, Książka w obozach polskich jeńców wojennych na terenie III Rzeszy i krajów okupowanych (1939-1945). [Informator o wystawie], Opole 2006, A-4 złoż.
 • Malarstwo Jeńców Wojennych (ze zbiorów Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu). Wstęp i opracowanie: Joanna Filipczyk, Beata Madej. Seria "Katalog Zbiorów", Opole 2007, 68 s., il
 • Marczyk Wiesław, Jeńcy radzieccy w niewoli Wehrmachtu na ziemiach polskich w latach 1941-1945, Opole 1987, 156 s., il.
 • Matuchniak-Krasuska Anna, Za drutami oflagów. Jeniec wojenny 613 X A, Opole 2016, 178 s., il.
 • Matuchniak-Krasuska Anna, Za drutami oflagów. Studium socjologiczne, Opole 2014, 280 s. il.
 • Między Wehrmachtem a SS. Jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentracyjnych, pod. red. Violetta Rezler-Wasielewskiej, Opole 2010, 160 s., il.
 • Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach. [Informator o wystawach], Opole 1967, 8 s., il.
 • Muzeum Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach. [Informator], Opole 1969, 35 s., il.
 • Nazajutrz. Powstańcy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji i wspomnień, oprac. Agnieszka Dzierżanowska, Piotr Stanek, Warszawa 2013, 177 s., il., współwyd.: Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
 • Niemiecki i radziecki system jeniecki w latach II wojny światowej. Podobieństwa i różnice. Materiały z konferencji naukowej 5 czerwca 1997 r., pod. red. Edmunda Nowaka, Opole 1997, 196 s.
 • Niewola i nadzieja. Korespondencja wojenna Andrzeja i Krystyny Mystkowskich, oprac. A. Matuchniak-Mystkowska, J. Mystkowski, P. Stanek, Opole 2018, 432 s., il.
 • Nowak Edmund, 55 rocznica zbrodni katyńskiej. [Druk ulotny], Opole 1995, A-4 złoż.
 • Nowak Edmund, Cień Łambinowic. Próba rekonstrukcji dziejów Obozu Pracy w Łambinowicach 1945-1946, Opole 1991, 200 s., il.
 • Nowak Edmund, Lager im Oppelner Schlesien im System der Nachkriegslager in Polen (1945-1950). Geschichte und Implikationen, Opole 2003, 386 s., il.
 • Nowak Edmund, Obozy na Śląsku Opolskim w systemie powojennych obozów w Polsce (1945-1950). Historia i implikacje, Opole 2002, 414 s., il., współwyd.: Uniwersytet Opolski
 • Nowak Edmund, Ocalone dla pamięci. W 50 rocznicę wyzwolenia obozów jenieckich Lamsdorf (Łambinowicach), Opole 1995, 71 s., il.
 • Nowak Edmund, Schatten von Łambinowice. Versuch einer Rekonstruktion der Geschichte des Arbeitslagers in Łambinowice in den Jahren 1945-1946, Opole 1994, 192 s., il.
 • Nowak Edmund, Schatten von Łambinowice. Versuch einer Rekonstruktion der Geschichte des Arbeitslagers in Łambinowice in den Jahren 1945-1946, wyd. 2: Opole 2005, 192 s., il.
 • Nowak Edmund, Żołnierze polscy w niewoli radzieckiej. [Informator o wystawie], Opole 1992, A-4 złoż.
 • Nowak Edmund, Rezler-Wasielewska Violetta, Przewodnik po terenach poobozowych w Łambinowicach/Lamsdorf. Führung durch das ehemalige Lagergelände in Łambinowice/Lamsdorf, Opole 1995, 16 s., il.
 • Nowak Edmund, Rezler-Wasielewska Violetta, Przewodnik po terenach poobozowych w Łambinowicach/Lamsdorf. Führung durch das ehemalige Lagergelände in Łambinowice/Lamsdorf, wyd. 2: Opole 2003, 16 s., il.
 • Nowak Edmund, Rezler-Wasielewska Violetta, Przewodnik po terenach poobozowych w Łambinowicach/Lamsdorf / Guide to the Site of the Former Prison Camps at Łambinowice/Lamsdorf, Opole 1997, 16 s., il.
 • Nowak Edmund, Rezler-Wasielewska Violetta, Przewodnik po terenach poobozowych w Łambinowicach/Lamsdorf / Guide to the Site of the Former Prison Camps at Łambinowice/Lamsdorf, wyd. 2: Opole 2005, 16 s., il.
 • O niewoli w 70 lat po wojnie. Studia i materiały, pod red. Violetty Rezler-Wasielewskiej, Opole 2017, 208 s., il.
 • Obozy w Lamsdorf/Łambinowicach (1870-1946), pod red. E. Nowaka, Opole 2006, 362 s., il.
 • Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946) / Nach dem Krieg. Arbeitslager Łambinowice (1945–1946). Ausstellungskatalog, pod red. Renaty Kobylarz-Buły, Opole 2015,
 • Popiołek Stefan, Więcek Horst, Proces norymberski a faszystowskie zbrodnie na jeńcach wojennych. 25 rocznica wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze - a zbrodnie hitlerowskie na jeńcach wojennych. (Materiały na konferencję naukową w Opolu w dniu 22 października 1971), Opole 1971, 16 s., współwyd.: Instytut Śląski w Opolu, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Opolu.
 • Półchłopek Wojciech, Wychowanie fizyczne i sport żołnierzy polskich w obozach jenieckich Wehrmachtu i NKWD, Opole 2002, 201 s., il.
 • Półchłopek Wojciech, Dzionek Dariusz, Życie sportowe żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej w latach 1939-1945. [Informator wystawy czasowej], Opole 2003, A-4 złoż.
 • Przeciwko przemocy. Wybór wierszy w opracowaniu Harry'ego Dudy, Opole 2001, 167 s.
 • [Rezler-Wasielewska Violetta], Oferta wydawnicza Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. [Druk ulotny], Opole 2003, A-4 złoż.
 • [Rezler-Wasielewska Violetta], Oferta wystawiennicza Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu na lata 2004-2005. [Druk ulotny], Opole 2004, A-4 złoż.
 • Rezler-Wasielewska Violetta, Cmentarz Ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach w latach 1945-1946. [Informator], Łambinowice-Opole 2001, A-4, złoż.
 • Rezler-Wasielewska Violetta, Działalność naukowo-oświatowa polskich jeńców wojennych w niemieckich i radzieckich obozach podczas II wojny światowej, Opole 2001, 264 s., il.
 • Rezler-Wasielewska Violetta, Miejsce pamięci w Łambinowicach. Pomniki / The Site of Remembrance at Łambinowice. Monuments / Gedenkstätte in Łambinowice. Denkmäler, Opole 2000, 32 s., il.
 • Rezler-Wasielewska Violetta, Miejsce pamięci w Łambinowicach. Pomniki / The Site of Remembrance at Łambinowice. Monuments / Gedenkstätte in Łambinowice. Denkmäler, wyd. 2: Opole 2006, 32 s., il.
 • Rezler-Wasielewska Violetta, Museum an der Gedenkstätte, Opole 2017 64 s.
 • Rezler-Wasielewska Violetta, Muzeum in a site remembrance, Opole 2017, 64 s.
 • Rezler-Wasielewska Violetta, Muzeum w Miejscu Pamięci, Opole 2017, 64 s.
 • Rezler-Wasielewska Violetta, Oferta wystawiennicza Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, [Druk ulotny], Opole 2007, A-4 złoż.
 • Rezler-Wasielewska Violetta, Polski teatr w obozach jenieckich Wehrmachtu (1939-1945). [Informator o wystawie], Opole 2006, A-4 złoż.
 • Sawczuk Janusz, Likwidacja jeńców wojennych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Materiały na konferencję naukową "Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych nie mogą ulec przedawnieniu", Opole 1969, 15 s.
 • Sawczuk Janusz, Senft Stanisław, Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych w Łambinowicach w świetle wyroku trybunału norymberskiego. 25 rocznica wyroku Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze - a zbrodnie hitlerowskie na jeńcach wojennych. (Materiały na konferencję naukową w Opolu w dniu 22 października 1971), Opole 1971, 21 s., współwyd.: Instytut Śląski w Opolu, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Opolu.
 • Senft Stanisław, Więcek Horst, Eksterminacja jeńców wojennych przez pracę w gospodarce III Rzeszy. Materiały na konferencję naukową "Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych nie mogą ulec przedawnieniu", Opole 1969, 15 s.
 • Stanek Piotr, In deutscher Kriegsgefangenschaft. [Informator o wystawie], Opole 2011, 32 s., il.
 • Stanek Piotr, In the German Captivity. [Informator o wystawie], Opole 2011, 32 s., il.
 • Stanek Piotr, Koniec i początek. Powstańcy warszawscy w Stalagu 344 Lamsdorf. [Informator wystawy], Opole 2016,
 • Stanek Piotr, Przystanek Lamsdorf. Powstańcy warszawscy w obozie jenieckim Stalag 344, Opole 2015, 176 s., il.
 • Stanek Piotr, W niewoli niemieckiej. [Informator o wystawie], Opole 2011, 32 s., il.
 • Stanek Piotr, W niewoli niemieckiej. [Informator wystawy], wyd. 2: Opole 2016,
 • Stanek Piotr, Wrześniowy epilog. Żołnierze Wojska Polskiego w obozach Lamsdorf, Opole 2017, 152 s.
 • Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, pod red. Edmunda Nowaka, Opole 1998, z. 1, 204 s., il.
 • Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, pod red. Edmunda Nowaka, Opole 2000, z. 2, 184 s., il.
 • Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, pod red. Edmunda Nowaka, Opole 2007, z. 3, 136 s., il.
 • Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, pod red. Edmunda Nowaka, Opole 2010, z. 4, 148 s., il.
 • Szkice z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach. Historia i współczesność, pod red. Piotra Stanka, Opole 2013, z. 5, 204 s., il.
 • Tomczyk Damian, Młodociani uczestnicy Powstania Warszawskiego, Opole 1982, 72 s.
 • Tomczyk Damian, Nieletni żołnierze powstania warszawskiego w hitlerowskim obozie jenieckim w Łambinowicach, Opole 1985, 121 s., il.
 • Twarze Opola. Twarze Muzeum, pod red. Violetty- Rezler-Wasielewskiej, Opole 2015, 198 s.
 • Uryga Ludwik, Lamsdorf. Geneza i anatomia zbrodni, Opole 1982, 72 s., il.
 • W niewoli Wehrmachtu. [Informator o wystawie], Opole 1984.
 • Wickiewicz Anna, Captivity in British Uniform. Stalag VIII B (344) Lamsdorf, Opole 2017, 152 s.
 • Wickiewicz Anna, Captivity in British Uniform. Stalag VIII B (344) Lamsdorf, wyd. 2: Opole 2018, 152 s.
 • Wickiewicz Anna, Niewola w brytyjskim mundurze. Stalag VIII B (344) Lamsdorf, Opole 2016, 152 s.
 • Więcek Horst, Eksterminacja jeńców wojennych przez pracę w gospodarce III Rzeszy. Materiały na konferencję naukową "Zbrodnie Wehrmachtu na jeńcach wojennych nie mogą ulec przedawnieniu", Opole 1969, 15 s.
 • Wilkoszewska Renata, Bóg się rodzi, moc truchleje... Święta Bożego Narodzenia w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej. [Informator o wystawie], Opole 2006, A-4 złoż.
 • Wojna i pokój. Ekslibris, rysunek, grafika [Katalog wystawy], wstęp i oprac. Violetta Rezler-Wasielewska, Opole 2014, s. 32, il.
 • Woźniak Elżbieta, Woźniak Mariusz, Łambinowice na dawnej pocztówce / Lamsdorf O.S. auf der alten Ansichtskarte, Opole 2005, współwyd.: Wydawnictwo "MS", 120 s., il.
 • Wystawa pt. Twórczość plastyczna w obozach jenieckich. [Informator o wystawie], Opole 1969, A-4 złoż., współwyd.: Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.
 • Zwykły żołnierski los. Jeńcy wojenni na Pomorzu Zachodnim (1939-1945), pod. red. Jolanty Aniszewskiej, Renaty Kobylarz-Buły, Piotra Stanka, Opole 2011, s. 264, il.