Umowa nr 139/DF-V/JK/2023

Nazwa zadania:
Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia

Wartość finansowania:
4 218 000 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Umowa nr 4/2023

Nazwa zadania:
Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia

Wartość finansowania:
3 182 000 zł

Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego