Umowa nr 03411/23/FPK/DSA

Nazwa zadania: 
Zakup wyposażenia modernizowanego budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4

Wartość dofinansowania:
286 000 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

Umowa nr 139/DF-V/JK/2023

Nazwa zadania:
Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia

Wartość finansowania:
4 218 000 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Umowa nr 4/2023

Nazwa zadania:
Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia

Wartość finansowania:
3 182 000 zł

Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego

umowa nr 46/2023

Nazwa zadania:
Zakup wyposażenia modernizowanego budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4

Wartość finansowania:
71 500 zł

Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Opolskiego

umowa nr 03411/23/FPK/DSA

Nazwa zadania:
Zakup wyposażenia modernizowanego budynku Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4

Wartość finansowania:
286 000 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury