ANEKS Nr 2 do UMOWY Nr 32/DF-V/JK/2021

Nazwa zadania:
Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia

Wartość finansowania:
Aneksem do umowy zwiększono dofinasowanie do kwoty 3 467 000 zł

Krótki opis zadania:
Rozpoczęte zostaną prace budowlane na jednej z kondygnacji budynku głównego Muzeum w Łambinowicach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ANEKS Nr 1 do UMOWY Nr 32/DF-V/JK/2021

Nazwa zadania:
Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia

Wartość finansowania:
2 000 000 zł

Krótki opis zadania:
Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w budynku Muzeum w Łambinowicach.
W ramach zadania wykonane zostaną częściowe roboty ogólnobudowlane wykończeniowe (budowlane, elektryczne, instalacyjne, sanitarne) w pawilonie wejściowym wraz z montażem windy i przebudową klatki schodowej, łączącą komunikacyjnie pawilon wejściowy z budynkiem głównym.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA Nr 32/DF-V/JK/2021

Umowa dotycząca udzielenia dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa

Nazwa zadania:
Przebudowa instalacji przeciwpożarowej w budynku muzeum w Opolu przy ul. Minorytów 3

Wartość finansowania:
79 230 zł

Krótki opis zadania:
Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie instalacji p.poż w budynku Muzeum w Opolu, tj.:

  • wykonanie dokumentacji projektowej,
  • uzyskanie niezbędnych pozwoleń (pozwolenie konserwatorskie, decyzja o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie),
  • wykonanie robót budowlanych przebudowy instalacji przeciwpożarowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego