UMOWA Nr 34/DF-V/JK/2022

Nazwa zadania:
Przebudowa budynku Muzeum w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4 wraz z poprawą otoczenia

Wartość finansowania:
1 363 000 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA Nr 270/DF-VII/JK/2022

Nazwa zadania:
Wolność jest w nich. Powstańcy warszawscy 1944-2022

Wartość finansowania:
140 700 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022

UMOWA Nr NdS/545193/2022/2022

Nazwa projektu:
Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach

Wartość dotacji:
560 740 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla społeczeństwa”