• Lekcje i prelekcje muzealne
  Poświęcone przede wszystkim losom jeńców wojennych podczas II wojny światowej i dziejom obozów w Lamsdorf/Łambinowicach w latach 1870–1946. W trakcie zajęć wykorzystujemy metody aktywizujące i sięgamy po różnorodne środki dydaktyczne, co gwarantuje ich interesujący przebieg. Lekcje i prelekcje realizowane są bezpłatnie w obu siedzibach muzeum, szkołach i innych placówkach kulturalnych i oświatowych na terenie województwa opolskiego.
 • Wystawy stałe i czasowe muzeum
  Zapraszamy do odwiedzenia Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Zarówno muzeum, jak i miejsce pamięci można zwiedzać indywidualnie bądź w grupach zorganizowanych, samodzielnie lub z przewodnikiem z muzeum. Proponujemy także wystawy stałe i czasowe o zróżnicowanej tematyce. Istnieje możliwość wypożyczenia i prezentacji wystaw czasowych poza muzeum, m.in. w szkołach.
 • Poznanie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach
  Odbywa się w ramach kilkugodzinnego zwiedzania ścieżki historyczno-przyrodniczej (pieszo lub na rowerach) oraz jedno-, dwu- lub trzydniowych pobytów studyjnych, których program tworzony jest wspólnie z uczestnikami. Celem jest pogłębienie wiedzy na temat II wojny światowej i problematyki jenieckiej.
 • Warsztaty historyczne i artystyczne
  Organizowane są na wystawach, w archiwum i bibliotece muzeum oraz na terenie miejsca pamięci. Trwają jeden lub dwa dni. Służą m.in. twórczemu wyrażaniu indywidualnych odczuć, przemyśleń i ocen. Podczas warsztatów zwracamy szczególną uwagę na rozwijanie zdolności krytycznego myślenia i umiejętności interpretacji źródeł historycznych. Tematy zajęć są ustalane indywidualnie i dostosowane do potrzeb konkretnej grupy odbiorców.
 • Spotkania ze świadkami wydarzeń 
  Ułatwiają zgłębienie i zrozumienie historii XX w. dzięki poznaniu konkretnych, indywidualnych przykładów ludzkich losów. Historie opowiadane przez świadków wydarzeń dotyczą m.in. mechanizmów funkcjonowania nazizmu i komunizmu, zachowania człowieka w trybach wojny, skomplikowanych stosunków narodowościowych i etnicznych pogranicza, a także relacji historii i pamięci.
 • Konferencje, sesje, seminaria naukowe i popularnonaukowe 
  Poświęcone są problematyce II wojny światowej i jej skutkom, zwłaszcza w kontekście jeniectwa. Ich głównym celem jest upowszechnienie najnowszych ustaleń specjalistów z różnych dziedzin wiedzy.
 • Sesje edukacyjne dla nauczycieli 
  Stanowią formę doskonalenia zawodowego i forum wymiany poglądów na tematy związane z edukacją historyczną i regionalną. Na sesjach prezentowane są także materiały edukacyjne muzeum przygotowane przez pedagogów-teoretyków i praktyków.
 • Konkursy 
  Organizowane są systematycznie od wielu lat. Długoletnie doświadczenie, ciekawa formuła i cenne nagrody sprawiają, że cieszą się one zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Konkursy to jedna z metod pracy edukacyjnej muzeum: chronią pamięć, uczą wrażliwości i tolerancji, pobudzają do aktywności społecznej.
 • Wydawnictwa 
  Składają się na nie: publikacje naukowe i popularnonaukowe, katalogi, przewodniki, informatory oraz film edukacyjny. Wszystkie publikacje muzeum powstają na podstawie badań nad jeniectwem w latach II wojny światowej i historią powojennych obozów na Śląsku Opolskim.
 • Udostępnianie zbiorów muzealnych i bibliotecznych
  W celach naukowych i oświatowych osobom zainteresowanym problemami wojny i niewoli muzeum udostępnia na miejscu swoje zbiory oraz wykonuje kwerendy polegające na wyszukiwaniu informacji, dokumentów, muzealiów dotyczących tematyki jenieckiej, w tym losów jeńców wojennych.

Pliki do pobrania