Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu powstało 29 grudnia 2004 r. Zrzesza osoby, których misją jest ochrona dziedzictwa kulturowego i edukacja mieszkańców Śląska Opolskiego, zwłaszcza upowszechnienie wiedzy o dziejach obozów w Lamsdorf/Łambinowicach oraz losach jeńców wojennych w czasie II wojny światowej. Głównym celem Stowarzyszenia jest merytoryczne i finansowe wsparcie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w realizacji jego statutowej działalności. Szczególną opieką Stowarzyszenia objęte są działania muzeum tj. gromadzenie i ochrona pamiątek historycznych, zadania naukowo-badawcze, edukacyjne, wydawnicze oraz wystawiennicze i upamiętniające, w tym opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Stowarzyszenie współorganizuje konferencje, spotkania autorskie, lekcje i prelekcje muzealne, wystawy, konkursy, podróże edukacyjne do miejsc pamięci, a także wspiera powstanie publikacji o tematyce historycznej oraz angażuje się w akcje mające na celu pozyskiwanie i konserwowanie zbiorów muzealnych. Podejmowane przez organizację działania służą kształtowaniu świadomości historycznej i narodowej, postaw patriotycznych i obywatelskich.

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.). Aby wspomóc Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, można przekazać środki finansowe na jego konto (Bank BGŻ Oddział Operacyjny BGŻ S.A. w Opolu, ul. Rynek 24/25, 45-015 Opole, nr konta: 81 2030 0045 1110 0000 0263 8890) lub przeznaczyć na ten cel 1% podatku dochodowego.

Stowarzyszenie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane wolontariatem. Chętni mogą zgłaszać się bezpośrednio do Stowarzyszenia lub poprzez stronę www.wolontariusz.opole.pl.

Kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu
ul. Minorytów 3, 45-017 Opole
tel./fax: 77 453 78 72
e-mail:
KRS: 0000224452
Konto: 81 2030 0045 1110 0000 0263 8890
NIP: 754-27-84-757

UWAGA! Zmiana rachunku bankowego!
Informujemy, że od maja 2018 r. Stowarzyszenie posiada nowy rachunek bankowy. Dotychczasowy numer rachunku będzie aktywny do końca sierpnia 2018 r. Prosimy jednak o wpłacanie składek i przekazywanie darowizn już na nowy numer rachunku, tj. 64 1240 5178 1111 0010 8213 2324

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego