Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Lista recenzentów

prof. dr hab. Danuta Kisielewicz
(Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Edmund Nowak
(Uniwersytet Opolski)

dr hab. Stanisław Senft, prof. PO
(Politechnika Opolska)

dr hab. Aleksander Woźny, prof. UP
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

dr Violetta Rezler-Wasielewska
(CMJW w Łambinowicach-Opolu)

dr Renata Kobylarz-Buła
(CMJW w Łambinowicach-Opolu)

dr Piotr Stanek
(CMJW w Łambinowicach-Opolu)


Opole, 16.01.2015 r.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
jest finansowane z budżetu województwa opolskiego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego