Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Lista recenzentów

prof. dr hab. Danuta Kisielewicz
(Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Edmund Nowak
(Uniwersytet Opolski)

dr hab. Stanisław Senft, prof. PO
(Politechnika Opolska)

dr hab. Aleksander Woźny, prof. UP
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

dr Violetta Rezler-Wasielewska
(CMJW w Łambinowicach-Opolu)

dr Renata Kobylarz-Buła
(CMJW w Łambinowicach-Opolu)

dr Piotr Stanek
(CMJW w Łambinowicach-Opolu)


Opole, 16.01.2015 r.

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego