Oferta przygotowywana jest szczegółowo z opiekunem grupy. Cena uzależniona jest od programu. Mogą się na niego składać: zwiedzanie obu siedzib muzeum i Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, prelekcje dotyczące historii obozów w Lamsdorf/Łambinowicach i na inne tematy związane z jeniectwem, warsztaty historyczne lub historyczno-plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz projekcja filmów o tematyce jenieckiej.

Zwiedzanie miejsca pamięci może się odbywać:

  • własnym środkiem lokomocji (dojazd do wszystkich obiektów historycznych obejmuje
    ok. 20 km);
  • na rowerach wypożyczonych z muzeum (trasa ścieżki dydaktycznej obejmuje ok. 12 km. Maksymalna liczba rowerów do wypożyczenia: 35). Zaznaczamy, że zwiedzanie na rowerach miejsca pamięci uzależnione jest od pogody;
  • pieszo, do wybranych obiektów (w zależności od pogody).

Muzeum dysponuje także pokojami gościnnymi (35 miejsc, 46 zł/osoba).