Rada Konsorcjum

Dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS – przewodniczący

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu miejscami i w miejscach pamięci. Jest m.in. prodziekanem ds. studenckich, pełnomocnikiem Dziekana i Przewodniczącym Komisji ds. Umiędzynarodowienia Oferty Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS, kierownikiem studiów podyplomowych „Korzenie totalitaryzmu XX wieku: Auschwitz – Holokaust – Ludobójstwa” oraz Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, ponadto doradza Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy,  Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych. Jest kierownikiem i wykonawcą wdrożeniowych projektów badawczych, laureatem wielu nagród oraz członkiem towarzystw naukowych zajmujących się ekonomią, zarządzaniem i kulturą.
 

Dr Violetta Rezler-Wasielewska – sekretarz

Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Inicjatorka i organizatorka sesji i konferencji naukowych, wystaw, konkursów, projektów badawczych i wydawniczych oraz edukacyjnych. Autorka i współautorka, redaktor naukowy prac zwartych oraz artykułów naukowych i innych, głównie z zakresu problematyki jenieckiej w latach II wojny światowej, edukacji w miejscach pamięci i mikrohistorii. Członkini rad muzeów: Krakowa, Lublina i II Wojny Światowej oraz komisji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka m.in. nagród im. Karola Miarki oraz Jana i Wojciecha Wawrzynków.


 

Dariusz Czerniawski

Jest pomysłodawcą i wiceprezesem Fundacji Gross Born, absolwentem zarządzania i administracji na Uniwersytecie Gdańskim, a z zamiłowania pasjonatem historii i przewodnikiem turystycznym, twórcą i kierownikiem Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie, inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych w tej miejscowości. Od kilkunastu lat przedmiotem jego zainteresowań historycznych jest historia Bornego Sulinowa oraz niemieckich obozów jenieckich organizowanych na terenie dawnego niemieckiego poligonu Gross Born (Borne Sulinowo). 

Kinga Hartmann-Wóycicka

Od 2016 r. prezes Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura, która kieruje działalnością Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu. Opracowała realizowaną obecnie przez Fundację i Centrum koncepcję Miejsca Pamięci Stalag VIII A  Görlitz. Jest autorką, współautorką, redaktorem i wydawcą publikacji na temat stosunków polsko-niemieckich, nauczania języka polskiego, materiałów dydaktycznych. Inicjatorka modelowych projektów polsko-niemieckiej współpracy regionalnej. Menadżerka. Laureatka nagród uhonorowana wieloma odznaczeniami. 

Marek Łazarz

Dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Absolwent slawistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Przewodnik turystyczny. Z zamiłowania historyk wojskowości, badacz lokalnej historii obozów jenieckich. Autor oraz członek kolegium redakcyjnego „Zeszytów Żagańskich”. Wyróżniony tytułem „Żaganianin Roku 2019” oraz odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” Ministra Obrony Narodowej. Laureat grantu naukowo-badawczego Akademii Sił Powietrznych USA w Colorado Springs.

 

 

Dr hab. Agnieszka Szczygielska, prof. Akademii Sztuki Wojennej

Pracownik naukowy i dydaktyczny Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, autorka ponad 80 publikacji naukowych na temat wykorzystania zasobów opartych na wiedzy w służbach mundurowych, konfliktu hybrydowego oraz zarządzania wiedzą w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest recenzentem międzynarodowym, a także organizatorką i współorganizatorką konferencji i seminariów naukowych oraz prelegentką na krajowych i międzynarodowych spotkaniach naukowych, uczestniczką projektów badawczych. Wyróżniona Brązowym Medalem „SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY”.

 


Dr inż. Mariusz Winiecki

Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz wykładowca na Politechnice Poznańskiej (doktor nauk technicznych). Mieszkaniec Szubina, od 2007 r. badający historię miejscowych obozów jenieckich. W roku 2017 za wytrwałą działalność  propagującą wiedzę o obozach jenieckich w Szubinie został uhonorowany przez Kapitułę Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego Honorowym Medalem im. ks. Jana Kleina. 

Irena Zmaczyńska

Od 2001 r. kieruje Muzeum Woldenberczyków, które powstało z inicjatywy byłych jeńców Oflagu II C Woldenberg i funkcjonowało we współpracy z nimi, a następnie ich rodzinami, skupionymi w Stowarzyszeniu Woldenberczków. Irena Zmaczyńska była w grupie założycielskiej tej organizacji i odpowiada za kontakt z nią. Jest inicjatorką i koordynatorką rozmaitych przedsięwzięć wystawienniczych i edukacyjnych, służących popularyzacji losów polskich żołnierzy przetrzymywanych w obozach Woldenberg i historii miejsca pamięci w Dobiegniewie. Pasjonatka historii.