Rada Konsorcjum

Dr hab. Adam Szpaderski, prof. Uniwersytetu SWPS – przewodniczący

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, zarządzaniu miejscami i w miejscach pamięci. Jest m.in. prodziekanem ds. studenckich, pełnomocnikiem Dziekana i Przewodniczącym Komisji ds. Umiędzynarodowienia Oferty Dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS, kierownikiem studiów podyplomowych „Korzenie totalitaryzmu XX wieku: Auschwitz – Holokaust – Ludobójstwa” oraz Centrum Badań nad Ekonomiką Miejsc Pamięci Uniwersytetu SWPS, ponadto doradza Państwowemu Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy,  Muzeum Stutthof w Sztutowie oraz Centralnemu Muzeum Jeńców Wojennych. Jest kierownikiem i wykonawcą wdrożeniowych projektów badawczych, laureatem wielu nagród oraz członkiem towarzystw naukowych zajmujących się ekonomią, zarządzaniem i kulturą.
 

Dr Violetta Rezler-Wasielewska – sekretarz

Dyrektor Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Inicjatorka i organizatorka sesji i konferencji naukowych, wystaw, konkursów, projektów badawczych i wydawniczych oraz edukacyjnych. Autorka i współautorka, redaktor naukowy prac zwartych oraz artykułów naukowych i innych, głównie z zakresu problematyki jenieckiej w latach II wojny światowej, edukacji w miejscach pamięci i mikrohistorii. Członkini rad muzeów: Krakowa, Lublina i II Wojny Światowej oraz komisji przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka m.in. nagród im. Karola Miarki oraz Jana i Wojciecha Wawrzynków.


 

Dariusz Czerniawski

Jest pomysłodawcą i wiceprezesem Fundacji Gross Born, absolwentem zarządzania i administracji na Uniwersytecie Gdańskim, a z zamiłowania pasjonatem historii i przewodnikiem turystycznym, twórcą i kierownikiem Izby Muzealnej w Bornem Sulinowie, inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych w tej miejscowości. Od kilkunastu lat przedmiotem jego zainteresowań historycznych jest historia Bornego Sulinowa oraz niemieckich obozów jenieckich organizowanych na terenie dawnego niemieckiego poligonu Gross Born (Borne Sulinowo). 

Kinga Hartmann-Wóycicka

Od 2016 r. prezes Fundacji Pamięć, Edukacja, Kultura, która kieruje działalnością Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura w Zgorzelcu. Opracowała realizowaną obecnie przez Fundację i Centrum koncepcję Miejsca Pamięci Stalag VIII A  Görlitz. Jest autorką, współautorką, redaktorem i wydawcą publikacji na temat stosunków polsko-niemieckich, nauczania języka polskiego, materiałów dydaktycznych. Inicjatorka modelowych projektów polsko-niemieckiej współpracy regionalnej. Menadżerka. Laureatka nagród uhonorowana wieloma odznaczeniami. 

Dr hab. Agnieszka Szczygielska, prof. Akademii Sztuki Wojennej

Pracownik naukowy i dydaktyczny Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, autorka ponad 80 publikacji naukowych na temat wykorzystania zasobów opartych na wiedzy w służbach mundurowych, konfliktu hybrydowego oraz zarządzania wiedzą w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest recenzentem międzynarodowym, a także organizatorką i współorganizatorką konferencji i seminariów naukowych oraz prelegentką na krajowych i międzynarodowych spotkaniach naukowych, uczestniczką projektów badawczych. Wyróżniona Brązowym Medalem „SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY”.

 


Dr inż. Mariusz Winiecki

Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Upamiętnienia Obozów Jenieckich w Szubinie, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz wykładowca na Politechnice Poznańskiej (doktor nauk technicznych). Mieszkaniec Szubina, od 2007 r. badający historię miejscowych obozów jenieckich. W roku 2017 za wytrwałą działalność  propagującą wiedzę o obozach jenieckich w Szubinie został uhonorowany przez Kapitułę Szubińskiego Towarzystwa Kulturalnego Honorowym Medalem im. ks. Jana Kleina. 

Irena Zmaczyńska

Od 2001 r. kieruje Muzeum Woldenberczyków, które powstało z inicjatywy byłych jeńców Oflagu II C Woldenberg i funkcjonowało we współpracy z nimi, a następnie ich rodzinami, skupionymi w Stowarzyszeniu Woldenberczków. Irena Zmaczyńska była w grupie założycielskiej tej organizacji i odpowiada za kontakt z nią. Jest inicjatorką i koordynatorką rozmaitych przedsięwzięć wystawienniczych i edukacyjnych, służących popularyzacji losów polskich żołnierzy przetrzymywanych w obozach Woldenberg i historii miejsca pamięci w Dobiegniewie. Pasjonatka historii.