Kontakt

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Muzeum w Opolu

Dyrekcja, Dział Naukowy, Archiwum, Dział Finansowy,
Dział Administracyjno-Gospodarczy
ul. Minorytów 3
45-017 Opole
(adres korespondencyjny)
tel. +48 77 453 78 72, 77 453 92 16
e-mail:

 

Muzeum w Łambinowicach

Dział Edukacji i Wystaw, Dział Zbiorów i Konserwacji
ul. Muzealna 4
48-316 Łambinowice
tel. +48 77 434 34 75, 77 431 17 82
e-mail:

Muzeum rejestrowane: PRM/24/98
NIP: 754-24-65-897
REGON: 000276104
Nr Konta: PKO BP S.A. II Oddz. Opole 40 1020 3668 0000 5302 0123 7502