Usługa przewodnicka wraz z projekcją filmu edukacyjnego w języku polskim

a) w muzeum (1,5 h)

 • do 15 osób - 90,00 zł
 • do 30 osób - 180,00 zł

b) w miejscu pamięci (1,5 h)

 • do 15 osób - 90,00 zł
 • do 30 osób - 180,00 zł

c) w muzeum i miejscu pamięci (3 h)

 • do 15 osób - 120,00 zł
 • do 30 osób - 240,00 zł

Usługa przewodnicka wraz z projekcją filmu edukacyjnego w języku obcym

a) w muzeum (1,5 h)

 • do 15 osób - 150,00 zł
 • do 30 osób - 300,00 zł

b) w miejscu pamięci (1,5 h)

 • do 15 osób - 150,00 zł
 • do 30 osób - 300,00 zł

c) w muzeum i miejscu pamięci (3 h)

 • do 15 osób - 240,00 zł
 • do 30 osób - 480,00 zł

Projekcja filmu edukacyjnego

Projekcja filmu edukacyjnego – 6 zł/osoba

Pobyty studyjne w muzeum i miejscu pamięci

Pobyt dla grupy w języku polskim:

 • do 15 osób - 240,00 zł
 • do 30 osób - 480,00 zł

Pobyt dla grupy w języku obcym:

 • do 15 osób - 480,00 zł
 • do 30 osób - 960,00 zł

Wynajem środków transportu dla przejazdu po Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach

 • rower (do 3 h) – 6 zł/osoba
 • melex  wraz z kierowcą (do 7 osób, 2 h) – 60 zł
 • samochód wraz z kierowcą (do 7 osób, 2 h) – 60 zł

Wynajem pomieszczeń

 • pokoje gościnne dla gości – 50,00 zł/osoba
 • pokoje gościnne dla pracówników muzeów – 25,00 zł/osoba
 • sala konferencyjna ze sprzętem multimedialnym – 120,00 zł/h
 • sala konferencyjna – 100,00 zł/h

Konsultacje merytoryczne

 • Konsultacje merytoryczne pracowników muzeum podczas produkcji filmów dokumentalnych, fabularnych, reportaży telewizyjnych, audycji radiowych (dla ekipy polskiej) – 60,00 zł/h
 • Konsultacje merytoryczne pracowników muzeum podczas produkcji filmów dokumentalnych, fabularnych, reportaży telewizyjnych, audycji radiowych (dla ekipy zagranicznej) – 120,00 zł/h

Bezpłatne usługa przewodnicka

 • bezpłatna usługa przewodnicka dotyczy: kombatantów i ich opiekunów, opiekunów (nauczycieli) i pilotów grup oraz opiekunów osób niepełnosprawnych

Inne usługi

 • w przypadku usług nie objętych zarządzeniem wszelkie decyzje podejmuje Dyrektor Muzeum
 • w uzasadnionych, indywidualnych przypadkach Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie obowiązujących stawek