Zbiory cyfrowe

  • Grafika i rysunek
  • Charakterystyka zespołu

Muzealia - Grafika i rysunek

Ta część muzealiów jest bardzo różnorodna. Zaliczane tu obiekty w większości powstały w obozach jenieckich III Rzeszy podczas II wojny światowej. Znaczną część zbioru stanowią rysunki tworzone ołówkiem. Jest też kilka prac wykonanych kolorową kredką lub techniką łączoną. Wśród rysunków na szczególną uwagę zasługują szkice portretowe jeńca radzieckiego Gieorgija Iwanowicza Daniłowa. Jest to zbiór 78 prac wykonanych głównie ołówkiem, będących w większości portretami jeńców Stalagu 318/VIII F/344 Lamsdorf. Obok szkiców portretowych Daniłowa w dziale znajdują się także prace powstałe na kursach rysunku w oflagach, głównie szkice martwej natury oraz pejzaże.

Szczególnymi obiektami w muzealnym zbiorze grafik i rysunków są karykatury obozowe. Przedstawiają one w krzywym zwierciadle ważne i barwne postacie jenieckiej społeczności, zabawne bądź niepokojące zachowania charakterystyczne dla izolowanych albo szczególne wydarzenia w życiu jeńców, np. jeńców odgrywających kobiece role w przedstawieniach teatralnych, nałogowych graczy w karty, palaczy tytoniu, żołnierzy o niedbałym wyglądzie, scenki z przygotowywania posiłków w obozie czy kolumny jenieckie w czasie transportu.

Dużą część zbioru stanowi także różnego rodzaju grafiki, głównie drzeworyty i linoryty. Większość prac wykonanych tymi technikami to ozdoby dyplomów, legitymacji, zaświadczeń o ukończeniu kursów naukowych, klepsydr, ogłoszeń itp. Na uwagę zasługują pięknie skomponowane i wykonane z niezwykłą starannością znaki stowarzyszeń, kółek i związków obozowych, np. Koła Przemyślan w Oflagu VII A Murnau czy Sekcji Teatralnej w Oflagu VI B Dössel.

lista wpisów