Wystawa czasowa pt. Kocham, do zobaczenia…

Wystawa przygotowana przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych nie unika trudnych tematów. Jest wśród nich m.in. problem osamotnienia kobiet i mężczyzn w latach II wojny światowej. Obie płcie przeszły wówczas przyśpieszony kurs samodzielności i w wielu przypadkach musiały na nowo się zdefiniować. Kobiety samotnie radziły sobie z okupacyjną rzeczywistością. Wychowywały dzieci, dbały o starszych rodziców, walczyły z wszechobecnym widmem głodu i wojennych zagrożeń. Przetrzymywani w obozach jenieckich pokonani żołnierze żyli w dużej grupie mężczyzn sfrustrowanych własną bezradnością oraz poszukujących namiastek kobiecości i bliskości. Tęsknota, nadzieja i lojalne oczekiwanie na powrót ukochanego często okazywało się tylko jednym z możliwych scenariuszy.

Związki zawierane w niewoli miały różne oblicza. Niektóre  były korespondencyjne. Obiektami uczuć jeńców stawały się nieznane wcześniej kobiety przesyłające im do obozów listy i paczki. W przypadku jeńców pracujących poza drutami w komandach roboczych, mimo zakazu dochodziło niekiedy do intymnych kontaktów z Niemkami. Były to jednak związki niepewne
i niestabilne. Samotność, rozterki oraz silnie odczuwana potrzeba bliskości, powodowały, że miłość przyjmowała różne oblicza.

Przedstawione historie opowiadane są przez relacje, listy i wspomnienia, a także eksponaty pochodzące ze zbiorów CMJW, Muzeum Katyńskiego, Muzeum Literatury i archiwów rodzinnych.

Wystawa będzie prezentowana w opolskiej siedzibie Muzeum od 14 marca do 14 czerwca br.

Zapraszamy!

lista wystaw