Wystawa czasowa pt. Na straży granic. Straż Graniczna II RP...

Wystawa pt. Na straży granic. Straż Graniczna II RP na zachodnim odcinku granicy polsko-niemieckiej została przygotowana przez opolską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej. Nagranie z wernisażu, który odbył się 15 marca br., można zobaczyć na muzealnym profilu na Facebooku oraz kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0KfgfJaYYaU.

Ekspozycja przedstawia fragment historii i rolę Straży Granicznej na zachodnim odcinku granicy polsko-niemieckiej w dwudziestoleciu międzywojennym oraz los funkcjonariuszy tej elitarnej formacji na początku II wojny światowej. Prezentuje zatem codzienną pracę strażników granicznych związaną z patrolowaniem granicy i akcjami przeciw przemytnikom, jak również współpracę z Oddziałem II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, odpowiadającym za sprawy wywiadowcze. Odnosi się też do udziału funkcjonariuszy tej formacji w życiu społeczno-kulturalnym. Prezentuje sylwetki wybranych strażników, jak np. inspektora SG Bolesław Rodkiewicza, uczestnika I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, następnie szefa Oddziału II Komendy Głównej Straży Granicznej i wreszcie ofiary zbrodni katyńskiej. Wystawa skłania do refleksji nad losami ludzi, którzy w warunkach odbudowy polskiej państwowości pełnili trudną i nie zawsze docenianą służbę. Warto podkreślić, że prezentacja tej ekspozycji przypada w 30. rocznicę powstania współczesnej Straży Granicznej.

Planszom opisującym ww. tematy towarzyszą interesujące artefakty. Za pomocą muzealiów ze zbiorów CMJW prowadzona jest narracja o żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza, którzy strzegli wschodniej granicy II Rzeczypospolitej, brali udział w wojnie obronnej 1939 r. i dostali się do niewoli. Ich losy obrazują pamiątki po st. szer. Janie Kubickim, żołnierzu KOP, który po wybuchu II wojny światowej znalazł się najpierw w niewoli radzieckiej, a potem niemieckiej. Z kolei organizację i działalność Straży Granicznej pozwalają jeszcze lepiej poznać pamiątki wypożyczone przez Tadeusza Pruchniewskiego, emerytowanego funkcjonariusza SG. Znajdują się wśród nich m.in. medale za długoletnią służbę, zdjęcia strażników podczas służby, czy nawet opakowania po przemycanych przez granicę towarach. Niewątpliwie uwagę przyciągają również elementy wyposażenia funkcjonariuszy tejże formacji: od lornetki w skórzanym futerale, aż po kopię szabli z 1921 r., wykorzystywanej podczas czynnej służby przez Straż Graniczną.

Wystawa, będzie prezentowana w opolskiej siedzibie Muzeum przy ul. Minorytów 3 do 10 maja br.

lista wystaw